Stała ekspozycja ułożona chronologicznie, przedstawia bogatą kolekcję dokumentującą historię polskiej wojskowości od okresu średniowiecza do współczesności. Wystawę uzupełnia ekspozycja plenerowa gromadząca 70 muzealiów:  pojazdów ciężkich, artylerii i samolotów.

Lekcja techniki militarnej na podstawie świadectw pochodzących z wykopalisk archeologicznych ( groty strzał, ostrogi, włócznie i topory), poprzez średniowieczną broń drzewcową, kolną, sieczną i miotającą, czy też bogato reprezentowane eksponaty dotyczące walk na morzu ( kompasy, kotwice, modele okrętów); przebiega przez kolekcję XVIII wiecznych szabli, karabeli, lanc, pocisków artyleryjskich i luf armatnich. Muzeum posiada najbogatszy w Polsce zbiór związany z uzbrojeniem, wyposażeniem i mundurami żołnierzy polskich z okresu I i II wojny światowej oraz unikatową kolekcję mundurów oddziałów paramilitarnych. Kolekcja broni strzeleckiej, orderów, odznaczeń i odznak pamiątkowych  stanowi wstęp do bogatej prezentacji pojazdów wojskowych, samolotów,  broni pancernej i artylerii eksponowanej w sali techniki oraz na wystawie plenerowej.

Z okresu średniowiecza (X-XV w.) posiadamy jedną z większych kolekcji broni drzewcowej i obuchowej (groty włóczni i topory). Prezentujemy również średniowieczne miecze oraz egzemplarze broni siecznej, kolnej, miotającej i palnej. Część zabytków pochodzi z terenu Kołobrzegu i okolic.

Wiek XVII to eksponaty związane z walkami na morzu ( kotwice, kabestan, sprawny technicznie kompas).

Powstania narodowe (XVIII-XIX w.) ilustrowane są pamiątkami, mundurami i uzbrojeniem powstańców. Bogato ilustrowane jest m.in. Powstanie Kościuszkowskie (1794).

W części XIX w. wyeksponowane zostały ciekawe egzemplarze szabel, karabinów, pistoletów i rewolwerów różnych typów, kolekcja lanc - broni o polskim rodowodzie. Na szczególną uwagę zasługuje zbiór pocisków artyleryjskich z oblężeń Kołobrzegu w XVIII/XIX w. (jeden z większych zbiorów w Polsce). Uzupełnieniem zbioru artylerii są oryginalne lufy armatnie.

Specjalnością muzeum jest uzbrojenie, oporządzenie i umundurowanie żołnierzy polskich z okresu od 1914-1939

Z lat 1914-1919r. eksponujemy mundury Legionów Polskich, armii gen. Józefa Hallera, Armii Wielkopolskiej, pierwsze mundury w odrodzonej Polsce. Z okresu międzywojennego do najcenniejszych eksponatów należą mundury z 1 i 3 Pułku Szwoleżerów, ubiory oddziałów podhalańskich, mundury związane z organizacjami paramilitarnymi (są to unikatowe zabytki w skali kraju). Do grupy rzadko spotykanych zabytków należą: pałasz Marynarki Wojennej wz. 1922 i kordzik marynarski wz. 1920. Z omawianego okresu pokazujemy wszystkie typy broni strzeleckiej produkowane seryjnie przez polski przemysł. Prezentujemy m.in. 7,9 mm karabin ppanc wz. 1935 "UR" będący w tamtym czasie rewelacją na skalę światową oraz jeden z najlepszych na świecie, 9 mm pistolet wz.1935 „ViS” (łac. moc, siła) którego nazwa pochodzi od inicjałów konstruktorów P.Wilniewczyca i J.Skrzypińskiego oraz wiele rzadkich elementów oporządzenia. Uzupełnieniem zbiorów z tego okresu jest kolekcja orderów, odznaczeń i odznak pamiątkowych. Na uwagę zasługuje niemiecka maszyna szyfrująca Enigma, oraz ekspozycja poświęcona Polskiej kawalerii 1939- konnej i zmechanizowanej.

Na wystawie eksponujemy też bardzo bogatą kolekcję umundurowania Wojska Polskiego z lat 1943-1945. Wśród nich wiele mundurów żołnierzy, którzy brali udział w walkach o przełamanie Wału Pomorskiego i o Kołobrzeg w marcu 1945r.

Samochody, samoloty, broń pancerna i artyleria eksponowane są w sali techniki wojskowej i na wystawie plenerowej. Na uwagę zasługują: motocykl “Sokół 600” z 1938 r.,  czołgi i działa np. T-34, SU-57 oraz samoloty: SU-22, Ił-28,TS-8 Bies za którego konserwację muzeum otrzymało prestiżową nagrodę "Sybilla"( Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego )

 

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.