Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

Muzeum Miasta Kołobrzeg

MUZEUM

Muzeum Miasta Kołobrzeg mieści się w zabytkowym Pałacu Braunschweigów. Pałac Braunschweigów – Brunszwickich został zbudowany przez bogatego kupca Christiana F.H. Plüddemanna, w pierwszym dwudziestoleciu XIX wieku, jako wiano dla córki Almy. Od momentu kiedy Alma poślubiła Henryka Braunschweiga – przedstawiciela jednej z najstarszych kołobrzeskich rodzin patrycjuszowskich, pałac ten nazywany jest Pałacem Braunschweigów.

 


Budynek Muzeum Miasta Kołobrzeg

 

Rodzina Braunschweigów – w dokumentach od 1282 roku, związana była od zawsze z warzelnictwem soli. Z czasem uzyskała szlachectwo, w tym również i polskie, otrzymane przez Szymona Brunszwickiego-Braunschweiga, od króla Zygmunta Augusta w roku 1570.

Przed wybuchem drugiej wojny światowej budynek wykupiło miasto i rozpoczęło jego remont z przeznaczeniem na muzeum. W czasie walk o miasto, w marcu 1945 roku, nie uległ on większym zniszczeniom. Po wojnie mieścił się tu Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, sąd i inne instytucje. W 1977 roku, po kapitalnym remoncie, budynek przejęty został przez Muzeum Oręża Polskiego.

 


Wystawa "Dzieje Kołobrzegu"

 

Pałac jest przykładem wytwornej rezydencji mieszczańskiej w stylu empire, z bogatym wystrojem hallów, na obydwu kondygnacjach, oraz salą bankietową na piętrze, w której między innymi odbywały się spotkania ludzi morza. Niewątpliwą atrakcją pałacu jest, znajdująca się na piętrze budynku, sala bankietowa z oryginalnym dziewiętnastowiecznym plafonem, czyli dużym dekoracyjnym malowidłem sufitowym, wykonanym na papierze. Plafon powstał prawdopodobnie w latach 1816-1818. W jego centralnej części znajduje się obraz, ujęty w owalną ramę z girland kwiatowych, który przedstawia Florę - rzymską boginię wiosennej roślinności.

Od lutego 1977 roku, kiedy to odremontowany pałacyk przekazany został muzeum, sala bankietowa zwana też plafonową jest wykorzystywana na potrzeby organizowanych tu konferencji, koncertów, lekcji muzealnych i innych spotkań okolicznościowych.

W Oddziale Historii Miasta, będącym zarazem siedzibą dyrekcji Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, znajdują się dwie wystawy stałe „Zbiory metrologiczne” i „Dzieje Kołobrzegu”, sala wystaw czasowych, biblioteka, pracownie merytoryczne oraz administracja.

 


Wystawa "Zbiory metrologiczne"

 

Kontakt

MUZEUM

 

MUZEUM MIASTA KOŁOBRZEG

 ul. Armii Krajowej 13, 78-100 Kołobrzeg

rezerwacje dla grup:

tel. +48 94 352-52-53 

e-mail: muzeum@muzeum.kolobrzeg.pl