Hanzeatycki Targ Solny to wydarzenie w formie trzydniowego otwartego i plenerowego festynu historycznego połączonego z pokazami dawnych rzemiosł, ginących zawodów, produktów regionalnych, biwakiem historycznym grup rekonstrukcji historycznych odtwarzających epokę średniowiecza. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich grup wiekowych, do mieszkańców Kołobrzegu oraz turystów. W roku 2014 przypada dziesiąta edycja Targu.

 

Celem wydarzenia jest wzmocnienie identyfikacji z miejscem pochodzenia i jego dziedzictwem kulturowym, budowanie więzi lokalnych opartych na świadomości wspólnego dziedzictwa kulturowego, jego ochronie i pielęgnowaniu, upowszechnianie wiedzy na temat polskiego doświadczenia historycznego, tradycji narodowej, historii kultury polskiej w formie atrakcyjnej dla odbiorcy, edukacja patriotyczna skierowana do młodzieży, prowadzona w sposób zrozumiały i atrakcyjny.

Festyn na stałe wpisał się do kalendarza imprez miejskich i stanowi jedną z ciekawszych propozycji programu Dni Miasta Kołobrzeg.

Jego pomysłodawcą i koordynatorem jest znany społecznik, żeglarz, przewodnik turystyczny – Jarosław Jerry Bogusławski.

W swojej formie, Targ nawiązuje do historii Kołobrzegu w czasach Piastów: Chrobrego i Krzywoustego oraz do lokacji miasta w 1255 r. Na festyn składają się prezentacje historyczne przygotowane przez profesjonalne grupy rekonstrukcyjne, pokazy walk oraz dziecięce stoisko historyczne pracujące w ramach „Klubu Historycznych Detektywów” w Szkole Podstawowej Nr 4 w Kołobrzegu.

Zamierzeniem organizatorów jest upowszechnienie wiedzy o historii Kołobrzegu i Ziemi Kołobrzeskiej,  zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów, zainteresowanie zanikającymi rzemiosłami, których istnienie w dawnym Kołobrzegu są poświadczone archeologicznie,  integracja mieszkańców we wszystkich kategoriach wiekowych, ze szczególnym naciskiem na młodzież szkolną,  promocja kulturowego dziedzictwa Kołobrzegu oraz edukacja regionalna, ze szczególnym uwzględnieniem wyrównywania szans w dostępie do edukacji i kultury.

motto wydarzenia:

Naszym przodkom wystarczały ryby słone i cuchnące,

My po świeże przychodzimy, w oceanie pluskające !

Ojcom naszym wystarczało, jeśli grodów dobywali,

A nas burza nie odstrasza ni szum groźny morskiej fali.

Nasi ojce na jelenie urządzali polowanie,

A my skarby i potwory łowim skryte w oceanie.”

Gall Anonim: Pieśń wojów Bolesława Krzywoustego  pod Kołobrzegiem w 1107r.

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.