Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Wybitni archeolodzy gośćmi Muzeum Oręża Polskiego

Muzeum Oręża Polskiego miało zaszczyt gościć wczoraj w swoich progach dwóch wybitnych archeologów: Kristiana Kristiansena, profesora na Uniwersytecie w Göteborgu oraz Arkadiusza Marciniaka, profesora archeologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kristian Kristiansen jest duńskim archeologiem znanym ze swojego wkładu w badania nad Europą epoki brązu, studiów nad dziedzictwem i teorii archeologicznej. W latach 1979-1994 był dyrektorem Duńskiej Administracji Dziedzictwa Archeologicznego, a od tego roku profesorem na Uniwersytecie w Göteborgu. Kristiansen zainicjował założenie European Association of Archaeology w 1994 roku i pełnił funkcję jego pierwszego prezesa do 1998 roku. Był także redaktorem założycielem European Journal of Archaeology. Obecnie jest koordynatorem grantu ERC Synergy „Corex: Od korelacji do wyjaśnienia” (2021-2027) ze współpracy z University College London i Uniwersytetem Kopenhaskim.

Prof. dr hab. Arkadiusz Marciniak jest profesorem archeologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2013-2019 był profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Archeologii na Uniwersytecie Flinders, profesorem wizytującym na Uniwersytecie Stanforda i w University College London. Jest stypendystą prestiżowych fundacji, takich jak Humboldt, Fulbright, Andrew W. Mellon, Kościuszko i Soros/Commonwealth Office, członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk i członkiem Academia Europea. Jego zainteresowania badawcze dotyczą przekształceń wczesnych społeczności rolniczych w zachodniej Azji i Europie Środkowej w społeczeństwa oparte na nierównościach społecznych. Jest twórcą i propagatorem zooarcheologii społecznej – paradygmatu badawczego, którego celem jest badanie wieloaspektowych relacji społecznych między ludźmi a zwierzętami.