Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Umowa z Muzeum Getta Warszawskiego

W ramach współpracy Muzeum Oręża Polskiego oraz Muzeum Getta Warszawskiego, obie placówki podpisały dzisiaj w gabinecie Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego umowę użyczenia muzealiów. Artefakty z kołobrzeskiego muzeum trafią do Muzeum Getta Warszawskiego na pięć lat i stanowić będą element wystawy stałej.

 

 

Muzeum Getta Warszawskiego zostało powołane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2018 r., a jego misją jest upowszechnianie wiedzy na temat życia codziennego, strategii przetrwania, walki i Zagłady polskich Żydów w getcie warszawskim oraz innych gettach na terenie okupowanej przez Niemców Polski.

Umowę użyczenia muzealiów podpisał Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego Aleksander Ostasz oraz Dyrektor Muzeum Getta Warszawskiego Albert Stankowski, historyk, badacz dziejów Żydów, autor publikacji z zakresu historii polskich Żydów, wiceprzewodniczący Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.