Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Obchody 83 rocznicy wybuchu II wojny światowej

W Parku 18 Marca przy Pomniku Poległych w Walkach o Kołobrzeg, odbyły się obchody 83 rocznicy wybuchu II wojny światowej, która rozpoczęła się zbrodniczą napaścią Niemiec hitlerowskich na Polskę 1 września 1939 r.

 

 

Muzeum Oręża Polskiego zaprezentowało z tej okazji wystawę, upamiętniającą te historyczne wydarzenia. Po apelu poległych, salwę honorową wykonała kompania honorowa 8 Batalionu Remontowego w Kołobrzegu. Podczas uroczystości, odznakę honorową za wybitne zasługi dla Ligi Obrony Kraju, otrzymał Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski.