Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Ludzie i ich pasje - Paweł Nowakowski

Po dłuższej przerwie powróciliśmy do spotkań z cyklu "Ludzie i ich pasje". Na spotkaniu 28.04.2022 r. prelegentem był Pan Paweł Nowakowski, członek Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej "Tryton".

 

 

Tematem była łączność kryzysowa, jakże przydatna zwłaszcza w czasach ewentualnych zagrożeń zewnętrznych oraz wewnętrznych. Jedną z takich odmian łączności jest krótkofalarstwo (radiowa służba amatorska). Dziedzina ta pozwala na amatorskie nawiązywanie dwustronnej łączności radiowej. Bardzo często, w sytuacjach zagrożenia życia, to właśnie krótkofalowcy są pierwszymi, którzy organizują pomoc ofiarom między innymi klęsk żywiołowych. W niedalekiej przyszłości temat będzie kontynuowany, między innymi powstanie przy Towarzystwie Przyjaciół Muzeum koło krótkofalarskie, które prowadzić będzie Pan Paweł Nowakowski.