Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Kotwice dla Trzebiatowa

W czwartek 15 lipca w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie została podpisana umowa użyczenia 3 kotwic wydobytych przez Urząd Morski w Szczecinie w ramach inwestycji „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m”. Umowę podpisał Aleksander Ostasz - Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu jako strona użyczająca oraz Józef Domański – Burmistrz Trzebiatowa jako strona biorąca do używania.

To właśnie z inicjatywy Burmistrza Gmina Trzebiatów otrzymała 3 kotwice patentowe, bezpoprzeczkowe typu Halla, które zostaną ustawione na jej terenie, a dokładnie na Rondzie Mrzeżyńskim w Trzebiatowie, na Rondzie Portowym w Mrzeżynie oraz na zachodnim nabrzeżu portu w Mrzeżynie.