Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Konferencja i prezentacja podstawy pod działo 7,5 cm K 51

Armata ze Szczecina to 7,5cm K 51 L/24 montowana na lawecie typu Behelfslafette, umieszczanej na drewnianym ruszcie wpuszczonym do wykopu ziemnego. Laweta z rusztem była spięta za pomocą 3 metalowych prętów kotwiących. Armata jest przykładem kryzysowej sytuacji Niemiec w końcowym okresie wojny. W konstrukcji zastosowano wiele uproszczeń, wynikających z ciężkiej sytuacji spowodowanej m.in. nalotami alianckich bombowców. Osadzenie armaty na podstawie zrealizowano w oparciu o popularne i łatwo dostępne ceowniki C16 skręcane śrubami. Zamiast skomplikowanego i drogiego wieńca łożyska zastosowano osadzenie na trzpieniu, w którym była tylko jedna kula łożyskowa. Sam drewniany ruszt mógł być wykonany z użyciem łatwo dostępnych drewnianych podkładów kolejowych.

Plany na przyszłość

Konieczna jest pilna konserwacja podstawy K 51 z Podjuch, dlatego zapraszamy do współpracy i pomocy firmy, osoby i organizacje. Swoją pomoc zadeklarowała już firma UW Service. Być może wszystkie nasze wspólne działania, związane z popularyzacją Walk o Szczecin w 1945 r. oraz rosnąca liczba znalezisk przyczynią się do odświeżenia idei powstania muzeum militarnego w tym mieście lub może należy otworzyć tu oddziału MOP. Wszystko jednak zależy od podejścia i chęci lokalnych władz. Muzeum Oręża Polskiego po rozmowach z kilkoma partnerami chce stworzyć objazdową wystawę militarną, poświęconą Walkom o Szczecin w 1945 r. oraz zająć się wyeksponowaniem i opisaniem pozostałości Twierdzy Szczecin 1945. Ekspozycja ma być podobna do wystawy „Zabytki toru wodnego Szczecin – Świnoujście”. Od 10 do 20 czerwca br. działo K 51 znajdujące się w Kołobrzegu zostanie specjalnie wyeksponowane - zabytek jest depozytem Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

Więcej na temat działa tutaj: http://muzeum.kolobrzeg.pl/pl/muzeum/archeologia-pol-bitewnych/

APEL

Zapraszamy do współpracy - szukamy wszelkich informacji, zdjęć dział K 51 z terenów Szczecina - Pomorza. Kontakt Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu tel. 601 402 40 lub email alekost@wp.pl

Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu Aleksander Ostasz za pomoc w uratowaniu podstawy od działa K 51 składa szczególne podziękowania dla: Mateusza Delinga - Tank Hunter, kom. dr Marka Łuczaka - koordynatora ds. zabytków Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, Tomasza Wolendera – Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Agnieszki Kowalówki – Starszego Inspektora ochrony zabytków w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Szczecinie, nadinsp. Tomasza Trawińskiego - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, Andrzeja Ditricha, Jana Siniusa, Firmy Budimex, Sławomira Krekory – Dyrektora kontraktu Firmy Budimex, Zbigniewa Skrzypy - Firma Transbet, Andrzej Kocewicza - Zakład Usług Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service i innych.