Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Kołobrzeska Róża Wiatrów

Kołobrzeska Róża Wiatrów – nagroda organizacji pozarządowych
– w tym roku trafiła do Bałtyckiego Hufca Morskiego ZHP Kołobrzeg

Kapituła złożona z przedstawicieli Organizacji Pożytku Publicznego działających na terenie powiatu kołobrzeskiego nominowała w tym roku do swojej nagrody SGR „Paramedic” Kołobrzeg, Bałtycki Hufiec Morski ZHP Kołobrzeg oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego. Ostatecznie nagrodę postanowiono przyznać Harcerzom.

 

Nagroda ustanowiona została w 2010 roku. Dotychczasowi laureaci to:

2010 - Marek Padjas – Liga Morska i Rzeczna
2011 - Robert Śmigielski – Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze
2012 - Portowa Ochotnicza Straż Pożarna "Tryton", PSS Społem Kołobrzeg
2013 - Krystyna Gawlik – Klub Pioniera,  Antoni Szarmach – popularyzator Kołobrzegu
2014 - Barbara Biela – WOŚP, Firma Renault Kasprzyk
2015 - Stowarzyszenie Amazonek w Kołobrzegu
2016 - Stowarzyszenia ,,Victoria” dla Osób Z Chorobą Nowotworową
2017 - Katarzyna Pechman – animator działań społecznych
2018 - Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Kołobrzegu
2019 - Uniwersytet Trzeciego Wieku
2020 - Miłośnicy Dawnej Motoryzacji
2021 - Stowarzyszenie Pieśń Żołnierska w Kołobrzegu
2022 - Kołobrzeskie Bractwo Kurkowe