Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Koło Seniorów

Od siedmiu lat przy Muzeum Oręża Polskiego działa koło historyczne seniorów. Spotykamy się dwa razy w miesiącu, podejmując tematy związane przede wszystkim z historią miasta i Pomorza.

Staramy się również uaktywniać samych seniorów, którzy przygotowują własnye, interesujące ich tematy, a następnie je prezentują na spotkaniu. Seniorzy bardzo aktywnie biorą udział w zajęciach. Przykładem może być organizowany niedawno Marsz Pamięci, w ramach obchodów związanych z 77. rocznicą walk o Kołobrzeg. Podawaliśmy już Państwu wyniki, dzisiaj już tylko przypominamy, że zwyciężyła drużyna seniorów z koła historycznego (na zdjęciach wręczenie nagród).

Organizujemy również podróże studyjne, między innymi 2 kwietnia byliśmy w Skansenie Wsi Jamneńskiej w Jamnie, Muzeum Okręgowym w Koszalinie, na Chełmskiej Górze, zwiedzaliśmy Koszalin czy Muzeum Pojazdów Zabytkowych w Mścicach. Koło ostanio wsparło również obywateli Ukrainy, których coraz więcej przebywa w naszym regionie. Zakupionych zostało kilkanaście książek do nauki języka polskiego dla obywateli Ukrainy. Kilkoro naszych seniorów jest ponadto wolontariuszami różnych organizacji niosących pomoc naszym wschodnim sąsiadom.