Kamienica Kupiecka przy ul. Emilii Gierczak 5

16.03-30.03.2014

Początek czasów twierdzy przypada na wojnę 30-letnią. Wówczas, Kołobrzeg okupowały wojska cesarskie, a następnie Szwedzi. Ostatecznie, po rokowaniach pokojowych, miasto przypadło Brandenburgii, a Twierdza Kołobrzeg stała się faktem. W 1653 roku Kołobrzeg został stolicą Prowincji Pomorskiej. Gubernatorem Kołobrzegu został gen. art. Otto Chritof von Sparr, a komendantem twierdzy - ppłk Bogusław von Schwerin. I tak historii Kołobrzegu patronował bóg wojny - Mars. Miasto to było niszczone, to odbudowywane ze zniszczeń wojennych. Formalna likwidacja Festung Kolberg nastąpiła w 1872 roku, choć rozbiórka obiektów militarnych i zasypywanie kanałów fortecznych trwało już od wielu lat. Nastał czas Kołobrzegu jako kurortu, który zakłóciły dopiero walki w marcu 1945 roku.   W historiografii niemieckiej, dzieje twierdzy kołobrzeskiej są niezwykle popularne za sprawą obrony przed wojskami napoleońskimi w 1807 roku. Powstała w ten sposób legenda, uwieczniona w dziele przedwojennej kinematografii w reżyserii Veita Harlana "Kolberg". W historiografii polskiej, opracowania doczekały się bohaterskie dokonania polskich żołnierzy pod Kolbergiem w 1807 roku (walki o Fort Wilczy), ale przede wszystkim samodzielne zwycięstwo polegające na zdobyciu twierdzy w marcu 1945 roku, w wyniku czego śmierć poniosło wielu polskich i radzieckich żołnierzy. Po wojnie, powstało kilka opracowań dotyczących Twierdzy Kołobrzeg. Najciekawsze z nich są autorstwa Hieronima Kroczyńskiego. Część elementów prezentowanych jest w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.


Wystawa o Twierdzy Kołobrzeg dopełnia dotychczasowe badania i opracowania historiograficzne o prezentacje map, zdjęć oraz relacje. Widzowie zobaczą na niej prezentacje wydarzeń, bitew i sylwetki dowódców, m.in. w odniesieniu do na trzech najważniejszych etapów w dziejach Twierdzy Kołobrzeg – okres Wojny Siedmioletniej, kampanii Napoleońskiej w 1807r oraz walk o miasto w 1945r.

Autorami wystawy są członkowie kołobrzeskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami -  Robert Dziemba i Tomasz Łowkiewicz. Autorem projektu graficznego jest Sławek Chałupniczak.

Wystawa została dofinansowana przez Województwo Zachodniopomorskie.

 

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.