Kamienica Kupiecka, ul. E. Gierczak 5

25.02.2014-16.03.2014

Prezentowane na wystawie fotografie zostały wykonane przez młodego historyka – Tadeusza Białeckiego w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. podczas objazdów terenowych Pomorza, które miały miejsce w latach 1956–1962.

Ich autorowi udało się uchwycić wiele szczególnych momentów w dziejach pomorskich osiedli. Był to okres, kiedy zrujnowane w końcowym etapie wojny Pomorze było już najczęściej uprzątnięte z ton gruzu, a zebrana cegła pojechała – jak mawiano – do Warszawy. Na te puste place, czasami po prostu łąki, na których pasły się zwierzęta pośród centrów wielowiekowych miast Pomorza, wkraczała zwolna odbudowa realizowana wedle całkiem odmiennych od dawniejszych koncepcji. Ilustracje te ukazują to, co po ponad dziesięciu latach od zakończenia działań wojennych pozostało z zabytkowych centrów starych miast oraz zabytków regionu. Ich porównanie ze stanem obecnym ukazuje, jak wielkim przemianom uległo Pomorze po 1945 r., jak wiele cennych obiektów, które przetrwały wojnę, zostało utraconych bezpowrotnie. Fotografie te są tym cenniejsze, że uchwycony tu krajobraz najczęściej dziś już nie istnieje, ruiny odbudowano lub co częściej – wyburzono, puste place zapełniono zazwyczaj masowym zunifikowanym budownictwem, rzadko nawet respektującym dawną średniowieczną siatkę ulic. Stąd wydaje się, że miejsca te znamy, lecz ich dokładniejsza analiza ukazuje zupełnie inny – nieznany świat.

prof dr hab TADEUSZ BIAŁECKI

demograf, historyk Pomorza Zachodniego, pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, działacz społeczny. Redaktor naczelny Encyklopedii Szczecina i Przeglądu Zachodniopomorskiego.

autor około 200 publikacji dotyczących historii, stosunków demograficznych (osadniczych i kulturowych) Pomorza Zachodniego i Szczecina. Redagował wiele prac zbiorowych o historii Pomorza Zachodniego, w tym z okazji 1000-lecia bitwy pod Cedynią, laureat nagrody Złoty Exlibris.

 

Koncepcja wystawy: Paweł Migdalski; wybór zdjęć: Paweł Migdalski i Tadeusz Białecki


Wystawa zorganizowana przez:

Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne "Terra Incognita" z Chojny

Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Stargardzie

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania  

 

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.