Dzieje Kołobrzegu to podróż w czasie, która rozpoczyna się we wczesnośredniowiecznym grodzie i wiedzie przez kolejne etapy historii miasta: miasto lokacyjne, miasto twierdzę i uzdrowisko. W niezwykły klimat jaki panował w Kołobrzegu od czasów najdawniejszych do współczesności, wprowadza bogata kolekcja zabytków archeologicznych, sztuki zdobniczej i malarstwo. Idąc śladem najstarszego osadnictwa  zwiedzający może podziwiać makiety grodu kołobrzeskiego i  sposoby warzenia soli.

Wielkoformatowe panoramy XV- wiecznego miasta i portu towarzyszą zabytkom obrazującym  wytwórczość dawnych  rzemiosł: garncarstwa, snycerstwa,  tkactwa, szewstwa, rybołówstwa, rolnictwa oraz wytwory sztuki zdobniczej pochodzące z pracowni rogowniczej i bursztyniarskiej. W klimat kupieckiego miasta przenoszą nas sakiewki, odważniki, denarki kołobrzeskie oraz świadectwa handlu i importów: ceramika i kamionka. Poznajemy także style życia dawnych mieszkańców (zabytki łowieckie i jeździeckie, elementy wyposażenia pielgrzymów czy kości i pionki służące grom i zabawom) oraz  ich życie codzienne ( naczynia, lampki oliwne, łyżki, wyposażenie mieszkań).  Historia miasta to także zabytki sztuki sakralnej. Muzeum posiada w swojej kolekcji unikatową XIII wieczną figurkę św. Jana Ewangelisty z drewna cisowego ; XIV wieczną kołatkę z bazyliki, rzeźby z kościołów środkowopomorskich, kielichy mszalne, znaki pielgrzymie. Dopełnieniem historycznej podróży jest prezentacja multimedialna pokazująca Kołobrzeg z przełomu XIX i XX wieku oraz jego najważniejsze zabytki.

Wystawa stała “Dzieje Kołobrzegu”, otwarta 9 maja 2003 r. w ramach jubileuszu 40-lecia powojennego muzealnictwa kołobrzeskiego, ukazuje rozwój miasta od czasów wczesnośredniowiecznego grodu słowiańskiego, przez miasto lokacyjne (1255 r.), prężnie rozwijający się ośrodek miejski od w. XIV do końca w. XVI, miasto-twierdzę (poł. XVII w. 2. poł. XIX w.),  przeistaczanie się miasta w nadmorskie uzdrowisko, aż do połowy XX w. Zagłada dorobku przedwojennego muzealnictwa niemieckiego, będąca wynikiem prawie całkowitego zniszczenia miasta podczas walk w marcu 1945 r., sprawiła, że większość eksponatów zgromadzonych na wystawie “Dzieje Kołobrzegu” pozyskana została dzięki wysiłkowi polskich archeologów pracujących w latach 1954-58 pod kier. prof. Lecha Leciejewicza, i od 1986 r., kiedy to rozpoczęły się na terenie miasta lokacyjnego archeologiczne prace ratowniczo-konserwatorskie, pod kier. prof. Mariana Rębkowskiego.

Uzupełnieniem wystawy jest film o historii miasta ( 10 minut) w kilku wersjach językowych: niemieckiej, angielskiej, francuskiej i rosyjskiej

Wystawa jest także opracowana w niemieckiej wersji językowej.

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.