Wystawa wykorzystująca nowoczesne rozwiązania aranżacyjne oraz wystawiennicze ukazuje wszystkie znane i rozpoznawalne fakty z historii związane z zaślubinami z morzem –  od symboliki wody jako pramaterii wszechświata poprzez uroczyste ceremonie zaślubin we wczesnym średniowieczu, aż do ważnych dla polskiej racji stanu wydarzeń, które towarzyszyły powrotowi Polski nad Bałtyk – zaślubin w Pucku i w Kołobrzegu.

część wystawy stałej Dzieje Oręża Polskiego, przy ul. E. Gierczak 5

otwarta 18.03.2009r

Kołobrzeska kolekcja narzędzi pomiarowych jest jedną z nielicznych o tej tematyce w Polsce. Cenne zabytki metrologiczne to bogaty zbiór wag (szalkowych, sprężynowych, przesuwnikowych, dziesiętnych), którego ozdobą jest kołobrzeska waga ratuszowa z 1680r.

Wspaniale prezentuje się także zbiór akcesoriów do wag: odważników, korcy, pojemników. Kolekcje uzupełniają specjalistyczne miary warsztatowe: zegarmistrzowskie, szewskie, drukarskie i geodezyjne. Na uwagę zwiedzających zasługuje odważnik z herbem Gdańska oraz kolekcja wag typu Berangera i Robervala.

Dzieje Kołobrzegu to podróż w czasie, która rozpoczyna się we wczesnośredniowiecznym grodzie i wiedzie przez kolejne etapy historii miasta: miasto lokacyjne, miasto twierdzę i uzdrowisko. W niezwykły klimat jaki panował w Kołobrzegu od czasów najdawniejszych do współczesności, wprowadza bogata kolekcja zabytków archeologicznych, sztuki zdobniczej i malarstwo. Idąc śladem najstarszego osadnictwa  zwiedzający może podziwiać makiety grodu kołobrzeskiego i  sposoby warzenia soli.

Archeologia pól bitewnych jest zjawiskiem naukowo "nowym". Wszystko zaczęło się w Europie Zachodniej lat 60-tych XX wieku, do Polski przywędrowało około 10-15 lat później. Dzięki burzliwej historii naszego kraju, posiadamy znaleziska z większości wojen współczesnej Europy; wszystko za sprawą  frontów które przemieszczały się średnio do czterech razy w ciągu konfliktu.

Wystawa prezentowana jest w części wystawy Dzieje Oręża Polskiego przy ul. Emilii Gierczak 5. Otwarta 01.09.2009r

Stała ekspozycja ułożona chronologicznie, przedstawia bogatą kolekcję dokumentującą historię polskiej wojskowości od okresu średniowiecza do współczesności. Wystawę uzupełnia ekspozycja plenerowa gromadząca 70 muzealiów:  pojazdów ciężkich, artylerii i samolotów.

Lekcja techniki militarnej na podstawie świadectw pochodzących z wykopalisk archeologicznych ( groty strzał, ostrogi, włócznie i topory), poprzez średniowieczną broń drzewcową, kolną, sieczną i miotającą, czy też bogato reprezentowane eksponaty dotyczące walk na morzu ( kompasy, kotwice, modele okrętów); przebiega przez kolekcję XVIII wiecznych szabli, karabeli, lanc, pocisków artyleryjskich i luf armatnich. Muzeum posiada najbogatszy w Polsce zbiór związany z uzbrojeniem, wyposażeniem i mundurami żołnierzy polskich z okresu I i II wojny światowej oraz unikatową kolekcję mundurów oddziałów paramilitarnych. Kolekcja broni strzeleckiej, orderów, odznaczeń i odznak pamiątkowych  stanowi wstęp do bogatej prezentacji pojazdów wojskowych, samolotów,  broni pancernej i artylerii eksponowanej w sali techniki oraz na wystawie plenerowej.

Partnerzy


BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.