Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego powstało w 2010r, a jego głównym celem jest wspieranie działań kołobrzeskiego muzeum. 55 zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu Przyjaciół, realizuje konkretne działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem techniki wojskowej oraz promocji historii polskiego oręża, historii Ziemi Kołobrzeskiej, oraz upowszechniania wiedzy o materialnym i duchowym dziedzictwie Pomorza Zachodniego.

 

 

Zgodnie z uchwalonym statutem realizujemy zadania własne, a także wspieramy zadania podejmowane przez podmioty samorządowe oraz organizacje pozarządowe, inicjujemy konkretne działania i projekty związane ze  strategią rozwoju regionu.

Stowarzyszenie nie zostało powołane z chęci zysku. Opieramy swoją działalność na pracy społecznej członków. W swojej działalności wzorujemy się na Towarzystwie Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum wywodzą się z różnych środowisk: są tu przedstawiciele i pracownicy samorządu terytorialnego, przedstawiciele służb mundurowych, oficerowie wojska polskiego, pracownicy instytucji kultury, muzealnicy, przewodnicy turystyczni, operatorzy turystyki, nauczyciele, bibliotekarze, animatorzy kultury, dziennikarze, artyści, przedsiębiorcy.  Aktywni jesteśmy również w innych organizacjach, jak m.in. Liga Morska i Rzeczna, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Stowarzyszenie Muzealników Polskich, Stowarzyszenie Rowerowe Bicykl, Stowarzyszenie Przyjaciół Kołobrzegu, Stowarzyszenie Pieśń Żołnierska oraz Międzynarodowa Rada Muzeów ICOM.

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum jest organizatorem wielu wydarzeń z zakresu upowszechniania dziedzictwa kulturowego, zarówno regionalnego, jak i ogólnopolskiego. Naszą główną imprezą jest Hanzeatycki Targ Solny, którego 10-ta edycja odbyła się w ramach Dni Partnerskich Miasta Kołobrzeg 23-25.05.2014r. Byliśmy współorganizatorem m.in.  III i IV Rajdu Zaślubin oraz I i II Marszu Zaślubin w rocznicę zaślubin Polski z morzem; II i III Star-Truck – zlotu miłośników samochodów ciężarowych w Rogowie (2012-2013), wojewódzkich obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego (2013r).  Organizujemy podróże historyczne, prowadzimy zajęcia w ramach Ferii z Historią, czyścimy pojazdy z kolekcji Muzeum podczas akcji Wiosenny Clean, aktywnie uczestniczymy w ważnych uroczystościach organizowanych na szczeblu lokalnym i wojewódzkim. Wydajemy opinie dla jednostek samorządu terytorialnego. Wspieramy kołobrzeskie Muzeum w działalności edukacyjnej, wydawniczej oraz wystawienniczej. O dużym zaufaniu i skuteczności naszej organizacji  świadczy otrzymanie w roku 2013 dofinansowania zadań z zakresu upowszechniania dziedzictwa kulturowego w wysokości 48.000,-zł w konkursach Marszałka Zachodniopomorskiego oraz Prezydenta Miasta Kołobrzeg. W roku 2014r na rzecz kołobrzeskiego Muzeum pozyskaliśmy blisko 70.000,00zł, m.in. wydając przewodnik historyczno-turystyczny „Zachodniopomorskie Muzea Wojskowe na szlaku 1. Armii Wojska Polskiego” (Województwo Zachodniopomorskie), X Hanzeatycki Targ Solny (Gmina Miasto Kołobrzeg), jako współwydawcy 2 numerów Gazety Muzealnej, a także pozyskując środki finansowe z konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej na IV Seminarium Muzealnictwa Wojskowego. Do muzealnej kolekcji kupiliśmy relief przedstawiający Marcina Lutra, wykonany z okazji 400lecia pierwszego kazania w kołobrzeskiej kolegiacie w duchu reformacji. Zostaliśmy także zaproszeni do międzynarodowego projektu planowanego na rok 2015, w ramach programu Europa dla Obywateli, pn. Sillé-Pologne 1917-1918 : naissance de l’armée polonaise (Narodziny Błękitnej Armii gen. Hallera), którego liderem jest francuskie stowarzyszenie Frequency Sille.

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,78-100 Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 13.

 

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.