Muzeum Oręża Polskiego poszukuje firm świadczących usługi budowlano - dekarskie w celu wykonania remontu pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na pawilonie wystawienniczym w Oddziale Dzieje Oręża Polskiego przy ul. Emilii Gierczak 5, w Kołobrzegu.

 

 

Zapytanie ofertowe

(dotyczy usług budowlanych)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

ul. Armii Krajowej 13

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-020-02-72, REGON: 000282116

 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia są prace budowlane polegające na remoncie pokrycia dachowego i obróbek blacharskich na pawilonie wystawienniczym w Oddziale Dzieje Oręża Polskiego w Kołobrzegu przy ul. Emilii Gierczak 5.

 2.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Prace polegać będą na:

-        zamontowaniu nowych podgrzewanych wpustów dachowych,

-        usunięciu zastoin wody – nadanie spadków połaci z zalegającą wodą (montaż warstwy spadkowej),

-        montaż warstwy styropapy o grubości 10 cm na styropianie,

-        przygrzaniu na całej powierzchni dachu nowej warstwy papy termozgrzewalnej,

-        demontaż starych i montażu nowych obróbek blacharskich.

W celu wykonania kosztorysów zaleca się przed złożeniem oferty odwiedzenie Oddziału Muzeum.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

         Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 29 lutego 2016 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

                Złożona oferta cenowa powinna zawierać:

-          nazwę i adres oferenta, numer telefonu, numer NIP

-          datę sporządzenia,

-          cenę całkowitą netto i brutto,

-          termin ważności oferty,

-          warunki i termin płatności.

 V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.      Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub złożona osobiście.

2.      Termin przesyłania ofert upływa w dniu 08.12.2015 r.

3.      W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 VI. OCENA OFERT

                Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

                1 - Cena 100 %

                Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów za pomocą poczty elektronicznej.

 VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Marta Pape-Szurgut, Kierownik Administracyjny, pod numerem telefonu (094) 352-52-53 wew. 10 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Z góry dziękujemy za nadesłane oferty.

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.