Muzeum poszukuje firm świadczących usługi z zakresu budowy ogrodzenia na terenie Kołobrzeskiego Skansenu Morskiego.

 

Zapytanie ofertowe

(dotyczy dogrodzenia terenu Kołobrzeskiego Skansenu Morskiego)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

ul. Armii Krajowej 13

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-020-02-72, REGON: 000282116

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zamówienia jest dogrodzenie działki terenu Kołobrzeskiego Skansenu Morskiego znajdującego się przy ul. Bałtyckiej 31, 78-100 Kołobrzeg. Dogrodzenie ma być ustawione od strony kanału łączącego basen portowy z fosą wokół Reduty Solnej na długości około 80 metrów bieżących.

Dodatkowo ma być dogrodzona część brakującego ogrodzenia na długości około 21 metrów bieżących wokół Skansenu Morskiego przy Reducie Solnej.

 

W celu dokonania dokładnego pomiaru i oglądu warunków terenowych zaleca się wizytę na placu budowy.

 

2.       Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

a)      teren ekspozycji jest ogrodzony ogrodzeniem tzw. „3D” z siatki;

b)      planowane jest ogrodzenie typu 3D, identyczne jak istniejące o wysokości 170,0 cm;

c)       opis systemu 3D: słupki ze stalowych profili zimnogiętych, panele 3D spawane z prętów pionowych i poziomych fi 5 mm, stosuje się przegięcia wzmacniając nadające sztywność, w systemie dostępne furtki i bramy wypełnione panelami 3D.

 

3. Podstawowe wymagania w zakresie wykonania dogrodzenia 80 metrowego:

a)      wszystkie elementy dogrodzenia mają być wykonane z czarnej stali, następnie mają być ocynkowane, powłoka ocynkowana według EN ISO 1461. Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć lakier proszkowy DUPLEX (ocynk + powłoka poliestrowa) odpowiedniego koloru, który następnie wygrzewa się w temperaturze 200 C.

b)      panele i słupki ogrodzenia mają być montowane na prefabrykowanej podmurówce;

c)       elementy systemu podmurówki prefabrykowanej wykonane mają być z betonu zawirowywanego razem z zbrojeniem.

 

4. Podstawowe wymagania w zakresie wykonania dogrodzenia 21 metrowego:

a)      dogrodzenie ma być wykonane za pomocą siatki i metalowych słupków zgodnie z wysokością istniejącego ogrodzenia.

 

Zaleca się przed złożeniem oferty wizytę na terenie Kołobrzeskiego Skansenu Morskiego

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

                Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 18.04.2014 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

                Złożona oferta cenowa powinna zawierać:

-       nazwę i adres oferenta, numer telefonu, numer NIP

-       datę sporządzenia,

-       cenę całkowitą netto i brutto,

-       termin ważności oferty,

-       warunki i termin płatności

 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.       Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.       Termin przesyłania ofert upływa w dniu 28 marca 2014r.

3.       W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VI. OCENA OFERT

                Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

                1 - Cena 100 %

                Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Pani Marta Pape-Szurgut pod numerem telefonu (094) 352-52-53 wew. 10 oraz adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 

Z góry dziękujemy za nadesłane oferty.

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.