sprawozdanie merytoryczne Muzeum za rok 2014

MISJA MUZEUM

Misją Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu jest ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego związanego z historią i tradycją Wojska Polskiego, Ziemi Kołobrzeskiej oraz Województwa Zachodniopomorskiego.

Muzeum wypełnia ją poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i udostępnianie do celów badawczych i wystawienniczych dóbr kultury związanych z historią, etnografią, archeologią
i sztuką regionu, tradycją wojskowości, organizując wystawy, popularyzując wiedzę, prowadząc badania naukowe i działania edukacyjne. Muzeum realizuje także projekty promocyjne i marketingowe zwiększające dostępność obiektu dla zwiedzających. W tym celu Muzeum współdziała
z osobami fizycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami, urzędami i firmami działającymi w regionie oraz uczestniczy w stowarzyszeniach muzealniczych i regionalnych.

 

Opis Organizacji

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu jest samorządową instytucją kultury, wyodrębnioną pod względem prawnym i ekonomiczno - finansowym, której organizatorem jest Powiat Kołobrzeski. Muzeum powstało 9 maja 1963 roku.

MOPK uzyskało osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu pod Nr 6 - dnia 6 stycznia 1999 r.

Muzeum posiada status rejestrowanego – wg Państwowego Rejestru Muzeów decyzją  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wpisane pod nr 8/98 – wpis do rejestru w dniu 18 maja 1998r ( nr aktu DM-IV/PRM/8/98).

 

Podstawa prawna działalności:

– ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 207 poz. 1230.),

– Statut Muzeum Oręża Polskiego, będącego załącznikiem do uchwały Nr XX/131/2012 Rady Powiatu Kołobrzeskiego z dnia 25 maja 2012r

– ustawa z dnia 29 czerwca 2007 o zmianie ustawy o muzeach (Dz. U. z 2007 r. Nr 136 poz. 956)

 

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Oddział Historii Miasta, ul. Armii Krajowej 13

( XIX w. Pałac Braunschweigów), powierzchnia wystawowa: 422m²

2 wystawy stałe + 1 wystawa czasowa; biuro i administracja muzeum, pracownie merytoryczne, biblioteka, sala konferencyjna - Sala Plafonowa, archiwum zakładowe, magazyny muzealiów.

 

Oddział Dzieje Oręża Polskiego, ul. ppor. Emilii Gierczak 5

- Pawilon wystawienniczy, powierzchnia wystawowa: 982m²

- Ekspozycja plenerowa, powierzchnia wystawowa: 4100m²

1 wystawa stała, pomieszczenia gospodarcze i biurowe

 

XV- wieczna Kamienica Kupiecka, powierzchnia wystawowa: 120m²

1 wystawa czasowa, pomieszczenia magazynowe i pracownie merytoryczne

 

Kołobrzeski Skansen Morski:

Okręt - Muzeum SG-321 ORP "Fala",Okręt – Muzeum ORP „Władysławowo”, wyslipowane w kołobrzeskim porcie -  nabrzeże remontowe, ul. Bałtycka 31, [ działka nr 5/2 umowa użyczenia do 2020r ZG ZHP i Urząd Miasta Kołobrzeg] - ok. 3058 m2

 

Teren przy ul. Solnej i Bałtyckiej, działka nr 11 (0,3130ha) oraz działka nr 12 (0,2042ha) – użyczenie do 2032r – Urząd Miasta Kołobrzeg – teren pod przyszłą rozbudowę skansenu morskiego o część rybacką i kultury morza ( parking muzealny, budynek administracyjny, kasy, toalety)

 

Magazyn muzealiów wielkogabarytowych – hangar lotniczy Rogowo /k. Mrzeżyna – 4.000m² [użyczenie za zgodą Gminy Trzebiatów]

 

Magazyn muzealiów archeologicznych Państwowej Akademii Nauk – Sala Rycerska ul. Wąska – 110m2 [ umowa z PAN Oddział w Szczecinie, umowa do 31.12.2014r z MOSiR w Kołobrzegu]

 

 

ZESPÓŁ MUZEUM

 

Dyrektor:

 Paweł Pawłowski (do 31.12.2014)

Działy:

Administracja:

Kierownik administracyjny- Marta Pape - Szurgut

Starszyreferent – Magdalena Chmielewska

Księgowość:

Główny Księgowy – Maria Fir

Specjalista ds finansowych- Renata Wysocka

 

Dział Upowszechniania i udostępniania wystaw:

Kierownik działu upowszechniania i udostępniania wystaw – Jolanta Hankiewicz

Asystent – Piotr Leszmann

 

Biblioteka i Gabinet zbiorów specjalnych

Adiunkt -  Anetta Bolechowska

 

 

Dział Historii Miasta

Asystent w Pracowni Archeologicznej – Przemysław Dominiak (do 07.2014)

 

Dział inwentaryzacji i dokumentacji zbiorów

Specjalista ds dokumentacji i inwentaryzacji zbiorów - Barbara Skomiał (st. kustosz)

 

Pracownia Historii Wojskowości

Asystent muzealny –  dr Jakub Ciechanowski

st. specjalista ds dokumentacji fotograficznej i komputeryzacji zbiorów – Radosław Horanin

Asystent muzealny – Karol Adamuszek

 

Pracownia Morska

Asystent muzealny – Stanisław Domke

 

Samodzielne stanowiska:

Specjalista ds marketingu i wydawnictw – Malwina Markiewicz

Specjalista ds Spraw Obrony Cywilnej i Ochrony Mienia – Lesław Kaczmarek

 

 

Pracownicy obsługi wystaw: 12 osób ( stan na dzień 31.12.2014r)

 

 

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

 

WYSTAWY STAŁE

 

Oddział Historii Miasta

-        Dzieje Kołobrzegu, z filmem

-        Zbiory Metrologiczne

Oddział Dzieje Oręża Polskiego

-        Dzieje Oręża Polskiego

Kołobrzeski Skansen Morski

- ekspozycja plenerowa zabytków morskich

 

WYSTAWY CZASOWE – w siedzibie Muzeum

 

n  Polskie Skrzydła w Służbie Rzeczypospolitej – od 25.08.2009r (Oddział Dzieje Oręża Polskiego), stanowi część wystawy stałej

n  Archeologia Pól Bitewnych – od 01.09.2010 (Oddział Dzieje Oręża Polskiego), stanowi część wystawy stałej

n  Polska Kawaleria 1939 – od 01.09.2009r- ( Oddział Dzieje Oręża Polskiego), stanowi część wystawy stałej

n  Działo Samobieżne ISU 122 – 01.06.2014- 30.09.2014 ( Dzieje Oręża Polskiego )

n  Samolot szkolno - treningowy TS-11 Iskra – 01.06.2014-30.09.2014 (Dzieje Oręża Polskiego)

n  Navigare Necesse Est -14.05.2011 – 31.12.2016 ( Oddział Historii Miasta)

n  Bój o Kołobrzeg 1945-2010 – 01.01-31.12.2014 (Oddział Dzieje Oręża Polskiego)

n  Aleja Polskich Formacji Granicznych – od 18.05.2012 (Dzieje Oręża Polskiego) stanowi część wystawy stałej

n  Zaginione - Ocalone. Szczecińska kolekcja starożytności pomorskich – 27.09.2013-12.01.2014 (kamienica kupiecka)

n  Miecze Europy – 04.04- 20.09.2014 (kamienica Kupiecka)

n  Gabinet Figur Wojskowych – 15.07 – 30.09.2014 (Oddział Historii Miasta)

n  Kamuflaż, czyli sztuka znikania- 10.10.2014- 30.03.2015 (Kamienica kupiecka)

n  Pistolet maszynowy MORS- legenda polskiego oręża 03.01 – 31.01.2014  (Dzieje Oręża Polskiego)

n  60 lat Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk 17.01 -16.02.2014  (Kamienica Kupiecka)

n  Pomorze Zachodnie w latach 50-tych i 60-tych w fotografii Tadeusza Białeckiego, 26.02-14.03.2014  (Kamienica Kupiecka)

n  Twierdza Kołobrzeg 16.03-30.03.2014(Kamienica Kupiecka)

n  Legiony Polskie na znakach pocztowych z kolekcji A.L. Woźniaka 11.11.2014- 08.01.2015 (oddział Historii Miasta)

 

 

WYSTAWY ZREALIZOWANE POZA SIEDZIBĄ MUZEUM

 

·         Zaślubiny z morzem - VII Strefa Militarna - Zlot Grup Rekonstrukcyjnych i Historycznych Pojazdów Wojskowych - Gostyń, 11-13.07.2014; XI Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych w Bornem Sulinowie, 16-19.08.2014;  V Festyn Komandosa w Dziwnowie – 24-25.08.2014; Dni Twierdzy na Wyspach, Świnoujście 13.09.2014, XI Dni Henrykowskie w Siemczynie 5-7.07.2014

 • Polski Wrzesień '39 - mobilna wystawa na samochodzie Star 660, Kołobrzeg, Skwer Pionierów, 01.09.2014
 • Polskie Drogi do Niepodległości – 11.11.2014, Święto Niepodległości (Kołobrzeg)
 • Historia Marynarki Wojennej -  28.11.2014-31.12.2014 (Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu) [autor: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni]
 • Najgłębsze tajemnice planety. Polskie eksploracje podwodne, 28.04 – 30.07.2014 (Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu) [autor: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego]

 

                                                                                                                                                                                                           

WYDARZENIA

 

-        03.01.2014 – wernisaż wystawy : Pistolet maszynowy MORS- legenda polskiego oręża  (Kołobrzeski Festiwal Morsowania)

-        09.01.2014- Noworoczne Spotkanie z poezją, wieczór poetycki

-        17.01.2014- wernisaż wystawy 60 lat Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk , Kamienica Kupiecka

-        25.02.2014 – wernisaż wystawy Pomorze Zachodnie w latach 50-tych i 60-tych w fotografii Tadeusza Białeckiego, Kamienica kupiecka

-        14-16.03.2014r – IV Rajd Zaślubin- organizacja, koordynacja zadań, realizacja, rozliczenie

-        03-05.04.2014 – IV Seminarium Muzealnictwa Wojskowego – organizacja sekretariatu, organizacja konferencji, promocja, obsługa, rozliczenie i podsumowanie

-        04.04.2014- wernisaż wystawy Miecze Europy, kamienica kupiecka

-        17.05.2014 – Europejska Noc Muzeów

-        23-25.05.2014- I Piknik Historyczny Twierdza Kołobrzeg

-        31.05-01.06.2014 - Dzień Dziecka w Muzeum

-        10.06.2014- Na odsiecz zabytkom, spotkanie dot. BAS-19

-        15.07.2014- wernisaż wystawy Gabinet Figur Wojskowych, oddział Historii Miasta

-        07-27.09.2014 Europejskie Dni Dziedzictwa

-        12.09.2014- konferencja popularnonaukowa: Śledź a sprawa Polska

-        20.09.2014- Święto Wody, rozlewnia Jantar Wody Mineralne

-        08.10.2014- 71. Rocznica Bitwy pod Lenino- spotkanie Związku Żołnierzy WP w Muzeum, koło nr 11

-        10.10.2014- wernisaż wystawy : Kamuflaż czyli sztuka znikania

-        17.10.2014- spotkanie Kołobrzeskiego Klubu Pioniera w Muzeum

-        11.11.2014- wernisaż wystawy : Legiony Polskie na znakach pocztowych z kolekcji A.L. Woźniaka

-        6-7.12.2014 - Przewodnickie Mikołajki, podsumowanie Roku Przewodników Turystycznych, rozstrzygnięcie konkursu na Przewodnika Roku

-        11.12.2014 – Wieczór autorski z poezją Wojciech Czaplewski, Próba czytania (Stowarzyszenie Kołobrzeskich Poetów),

 

KONFERENCJE, SEMINARIA:

 

3-5.04.2014- IV Seminarium Muzealnictwa Wojskowego: „Muzea wojskowe w służbie ochrony zabytków”

12.09.2014 – konferencja „Śledź a sprawa Polska” (Europejskie Dni Dziedzictwa)

 

PROJEKTY MUZEUM                                                                                                                                                                                                 

1) Przygotowanie  wniosku o współorganizację realizacji zadań z zakresu kultury do Gminy Miasta Kołobrzeg, na rok 2014. Wniosek o dotację złożono w dniu 30 września 2013r. Łączna kwota uzyskanej dotacji : 1000zł [ferie z historią]                                                                                                                                                                                                                                         

2) Przygotowanie wniosku o przyznanie dotacjidoimprez kulturalnych w ramach promocji powiatu z budżetu Powiatu Kołobrzeskiego na rok 2014. Wniosek złożono w dniu 30 września 2013r. Łączna kwota uzyskanej dotacji: 1.700 zł [ferie z historią 1.000zł;                                                                 dzień dziecka 500zł; konkurs historyczny 200zł]                                                                                                                                            

                                                                                                                                            

3) Zachodniopomorskie Muzea Wojskowe na szlaku 1 Armii Wojska Polskiego – kontynuacja projektu utworzenia szlaku łączącego muzea wojskowe na Pomorzu Zachodnim – wydanie Przewodnika po Muzeach Zachodniopomorskich –  marzec 2014r. Partnerzy: Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego, Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział zachodniopomorski, Województwo Zachodniopomorskie, Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna.

 

4) przygotowanie wniosku, otrzymanie dofinansowania na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej XV wiecznej Kamienicy Kupieckiej, program ZABYTKI- Województwo Zachodniopomorskie, Wydział Kultury, Nauki i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymana kwota dotacji: 10.000 zł

 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

 

Działalność wydawnicza w roku 2014r :

1.        Gazeta Muzealna nr 11, lipiec-sierpień 2014, nakład 10.000szt, wydanie specjalne: X Hanzeatycki Targ Solny, ISSN 2082-2049 [Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego]

2.       Gazeta Muzealna nr 12, wrzesień 2014, nakład 10.000szt, wydanie specjalne: Europejskie Dni Dziedzictwa, ISSN 2082-2049 [Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego]

3.       Zachodniopomorskie Muzea Wojskowe na szlaku 1 AWP, przewodnik historyczno-turystyczny, ISBN63027-07-0, Nakład 3000egz [Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego, Stowarzyszenie Muzealników Polskich]

4.       Muzealne Zeszyty Historyczne nr 3- Kołobrzeg 1945 Ostatni Bój. Obraz Stefana Garwatowskiego z kolekcji Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Paweł Pawłowski, nakład 3000egz, nr ISBN 63027-08-7

 1. Druki ulotne

- ulotka do wystawy Gabinet Figur Wojskowych: 2.500 sztuk

- ulotka do wystawy Kamuflaż czyli sztuka znikania: 2.500 sztuk

- plakat do pikniku Twierdza Kołobrzeg : 20 sztuk

- plakat do wystawy Gabinet Figur Wojskowych: 20 szt

- plakat do wystawy Kamuflaż czyli sztuka znikania: 20 szt

- folder origami Kołobrzeski Skansen Morski A4 = 5000 szt

- plakat Muzeum B3= 1.000 szt

           -  ulotka muzeum DL przed sezonem, w sezonie, po sezonie = razem nakład 17.000

 

 

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

 

Muzeum posiada wyodrębniony Dział Edukacji i Upowszechniania. Przed rozpoczęciem każdego nowego roku szkolnego pracownicy działu opracowują i przygotowują ofertę dla szkół. Zawiera ona przykładowe tematy lekcji realizowane z wykorzystaniemeksponatów lub wystaw stałych i czasowych.

Oferta edukacyjna jest dostosowana do różnych grup wiekowych odbiorców.

 

 

LEKCJE MUZEALNE

 

W roku 2014 kontynuowano realizację nowej oferty edukacyjnej, na bieżąco są wprowadzane nowe tematy lekcji i warsztatów. Zajęcia prowadzone są dla 3 grup wiekowych : przedszkola, szkoły, dorośli. Oferta zawiera 63 tematy wykładów, dostosowanych do każdej z grup wiekowych. Pracownicy przeprowadzili łącznie  260  lekcji muzealnych, w których uczestniczyło 5.972 osób, w tym zajęcia prowadzone poza siedzibą muzeum.

 

 

 

USŁUGI PRZEWODNICKIE

 

W roku 2014 oprowadzono 221 grup zorganizowanych.

 

PROJEKT LUDZIE I ICH PASJE

 

W 2014r. muzeum kontynuowało cykl spotkań Ludzie i ich pasje - to spotkania z pasjonatami, miłośnikami historii i kultury, amatorami i profesjonalistami.                                                                                                                 

 

Spotkania zrealizowane w 2014r:        

- Aleksander Ostasz, Podwodne skarby, 27.02.2014

- dr hab. Andrzej Olejko – Historia polskiego lotnictwa morskiego (06.03.2014)

- Cezary Jankowski- 12 Pułk Ułanów Podolskich (18.10.2014)

- Paweł Pawłowski – Pasjonaci Podziemi. Międzyrzecki Rejon Umocniony (27.11.2014)

- dr Małgorzata Dziewięcka- Odnaleźć się w Afryce i w Polsce (04.12.2014)

TAJEMNICE HISTORII

Nowy projekt edukacyjny- spotkania o tematyce historycznej

 

- prof. Marian Rębkowski – Fortyfikacje średniowiecznego Kołobrzegu (06.02.2014)

- dr Dariusz Wybranowski- Cudzoziemskie formacje SS i Wehrmachtu w walkach na Pomorzu zachodnim w 1945r (27.03.2014)

- dr Grzegorz Podruczny- Dzieje kołobrzeskiej twierdzy w czasach fryderycjańskich (16.10.2014)

 

PODRÓŻE HISTORYCZNE                                                                                                                                                              

 

 • 25.03.2014     - Greifswald – Muzeum Pomorza w Greifswaldzie
 • 09.11.2014     – Gęsia Niedziela w Swołowie, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
 • 13.12.2014     -  Berlin – Miasto Muzeów

 

 

KONKURSY HISTORYCZNE

 

12 marca 2014III Powiatowy Konkurs Historyczno - Sportowy: Baw się Historią - Kołobrzeg moje miasto. Konkurs prowadzony ze Szkołą Podstawową nr 4 im. Bohaterów 1 Armii WP.

 

26 marca 2014 – VIII Międzynarodowy Konkurs Wiedzy o Kołobrzegu. Współpraca z Zespołem Szkół Społecznych nr 1.

19 maja 2014 – XIV Powiatowy Konkurs Historyczny: Kołobrzeg – moja mała ojczyzna. Konkurs prowadzony we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 4 w Kołobrzegu im. Bohaterów 1. Armii WP.

 

 

PROJEKTY EDUKACYJNE

 

 • Cykliczny projekt edukacyjny FERIE Z HISTORIĄ. Termin realizacji: 17.02-28.02.2014

Ilość uczestników: 60 osób

 

 • EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA – hasło: dziedzictwo- źródło tożsamości:

- 07.09.2014 Budzistowo – podróż do źródeł tożsamości – wykład i podróż studyjna

- 12.09.2014- Śledź a sprawa Polska - konferencja

- 20.09.2014 – Święto Wody Jantar – piknik rodzinny

 

RODZINNE SPOTKANIA Z HISTORIĄ – program skierowany do rodzin z dziećmi, odbyły się 2 spotkania [frekwencja: 30 osób] : tematyka:. 25 stycznia – „Nawigacja jest koniecznością”;15 lutego - Twierdza, a kołobrzeskie uzdrowisko

 

DZIEŃ DZIECKA –– program edukacyjny:

01.06 = IV Mundurowy Dzień Dziecka w Gościnie

02.06=  Kołobrzeski Skansen Morski

18.06= Bezpieczne wakacje- festyn rodzinny

 

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

Powołanie Koła Historycznego (opiekun P. Leszmann)

22 marca - Walki o Kołobrzeg i Zaślubiny Polski z morzem”;

                12 kwietnia - „Dzieje Kołobrzegu”;

                10 maja - podróż studyjna do Szczecina.

                25 października - „Kamuflaż, czyli sztuka znikania”

                29 listopada - „Mapa Lubinusa”

 

 

SZKOLENIA  PRACOWNIKÓW

 

Pracownicy muzeum uczestniczyli w szkoleniach:

-  Szkolenie okresowe bhp (wszyscy pracownicy)

- Szkolenie z przepisów obrony cywilnej (wszyscy pracownicy)

- Inwentaryzacja 2014 i jej praktyczne aspekty (M.Pape-Szurgut)

-Praktyczne aspekty organizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych (M.Pape-Szurgut)

- Kurs archiwalny I stopnia (M. Chmielewska)

- Zmiany w Prawie Pracy (M. Chmielewska)

- Błędy w realizacji kontroli zarządczej (P. Pawłowski)

- Bilans w instytucjach kultury (M.Fir)

 

 

UDZIAŁ W SPOTKANIACH I KONFERENCJACH

 

Pracownicy muzeum uczestniczyli w konferencjach, sesjach naukowych, spotkaniach historycznych:

                                                                                                                                                                                                               

·         10.02.2014r- Zaślubiny z morzem w Pucku

·         23-25.03.2014 – I Forum Rekonstrukcji Historycznej, Kielce

·         20.04.2014 - Nadodrzańskie Spotkania z Historią- konferencja naukowa, Mieszkowice

·         17.03.2014- 69. Rocznica Zaślubin Polski w Mrzeżynie

·         9-11.04.2014 - Muzeum bez granic- wyjazd studyjny edukatorów muzealnych, Stargard Szczeciński

·         20.04.2014- 69. Rocznica Forsowania Odry – Siekierki, Gozdowice (Rejon Pamięci Narodowej)

·         23-25.05.2014 - X Hanzeatycki Targ Solny w Kołobrzegu

·         27.06.2014 – udział w wernisażu w Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu: IV Batalion KOP "Hel".

·         28- 29.06.2014r- Dni Morza w Gdyni

·         5-8.07.2014- XVI Zlot Pojazdów Wojskowych i Grup Rekonstrukcji Historycznych w Darłowie

·         6-8.07.2014 - Dni Henrykowskie, Siemczyno

·         12-14.07.2014 - VI Zlot Grup Rekonstrukcyjnych i Historycznych Pojazdów Wojskowych Strefa Militarna w Podrzeczu k/ Gostynia  

·         18—20.08.2013 - X Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych „Gąsienice i Podkowy” w Bornem Sulinowie.

·         23-25.08.2013 - IV Festyn Komandosa w Dziwnowie

·         06.09.2013 - Inauguracja wojewódzka Europejskich Dni Dziedzictwa, Szczecin

·         13.09.2013r- Dni Twierdzy na Wyspach w Świnoujściu

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I BADAWCZA

 

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu zajmuje się naukowym opracowywaniem muzealiów, badaniem przeszłości miasta i regionu w oparciu o zabytki pozyskane podczas badań archeologicznych na terenie miasta, jak i wykazane drogą kwerend. Pracownicy merytoryczni prowadzą także prace badawcze na podstawie muzealiów pozyskanych w formie darowizn.

Ponadto każdy z pracowników naukowych realizuje swoje własne projekty badawcze, przygotowuje opracowania i publikacje. Pracownicy pracują także nad tworzeniem wystaw stałych
i czasowych.

 

DYREKTOR MUZEUM

Paweł Pawłowski

wystąpienia:

-        Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych 1. Armii Wojska Polskiego w Gozdowicach na szlaku zachodniopomorskich muzeów wojskowych [w] Polsko Niemiecka Konferencja Naukowa Nadodrzańskie Spotkania z Historią 25.04.2014, Mieszkowice

-        Muzea Wojskowe w służbie ochrony zabytków [w] IV Seminarium Muzealnictwa Wojskowego, 3-5.04.2014 Kołobrzeg

-        Zachodniopomorskie Muzea Wojskowe na szlaku 1 AWP [w] IV Seminarium Muzealnictwa Wojskowego, 3-5.04.2014 Kołobrzeg

-        Święto śledzia w Niechorzu [w] konferencja Śledź a sprawa polska, 12.09.2014, Kołobrzeg

-        Pasjonaci Podziemi. Międzyrzecki Rejon Umocniony [w] Ludzie i ich Pasje, 27.11.2014, Kołobrzeg

Publikacje

Redaktor naczelny Gazety Muzealnej, nr 11/2014 i nr 12/2014

-        Paweł Pawłowski, Kołobrzeg 1945. Ostatni Bój Obraz olejny Stefana Garwatowskiego w zbiorach Muzeum Oręża Polskiego, Muzealne Zeszyty Historyczne nr 3, Kołobrzeg 2014

-        Kołobrzeg świętuje 759 lat; I Piknik Historyczny Twierdza Kołobrzeg [w] Gazeta Muzealna nr 11/2014

-        Źródło tożsamości; Dziedzictwo historyczne i kulturowe Hanzy w Kołobrzegu-plany rewitalizacji Kamienicy Kupieckiej z XVw. [w] Gazeta Muzealna nr 12/2014

 

projekty edukacyjne:

"Ludzie i ich pasje" - cykliczny projekt edukacyjny

„Tajemnice Historii” – cykliczne spotkania historyczne

 

 

PRACOWNIA HISTORII WOJSKOWOŚCI

 

dr Jakub Ciechanowski

Publikacje:

Polskie drogi do niepodległości, wydawnictwo internetowe „Histmag”.

Zagadka TAHK No 240 4 04 74, „Wiadomości historyczne”, nr 4 lipiec/sierpień 2014

Wystąpienia:

- Konferencja popularno-naukowa: Historia skrzydłami malowana, koszalińska biblioteka, Koszalin 8 lutego 2014 r.: Zbiory lotnicze Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu;

- Konferencja naukowa zorganizowana przez Stowarzyszenie Żołnierzy 8. Dywizji im. Bartosza Głowackiego, Koszalin 13 września 2014 r.: Miejsce 8. Dywizji Piechoty w historii Pomorza Zachodniego;

- Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rok 1944 z perspektywy siedemdziesięciolecia, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2 grudnia 2014 r., pt.: TANK 240 4 04 74, historia która łączy.

 

Karol Adamuszek

Publikacje:

Będziemy wspólnie badać Twierdzę Kołobrzeg, [w:] www.muzeum.kolobrzeg.pl

Dary od Stowarzyszenia Bieg Zaślubin, [w:] www.muzeum.kolobrzeg.pl

Klimat Afryki w Muzeum, [w:] www.muzeum.kolobrzeg.pl

 Legiony Polskie na znakach pocztowych, [w:] www.muzeum.kolobrzeg.pl

Odznaka 12 Pułku Ułanów Podolskich, [w:] www.muzeum.kolobrzeg.pl

 O pasji badania fortyfikacji, [w:] www.muzeum.kolobrzeg.pl

Pionierzy w muzeum, [w:] www.muzeum.kolobrzeg.pl

Plany ORP Oksywie trafiły do naszych zbiorów, [w:] www.muzeum.kolobrzeg.pl

Święto Niepodległości w Kołobrzegu, [w:] www.muzeum.kolobrzeg.pl

71. rocznica bitwy pod Lenino, [w:] www.muzeum.kolobrzeg.pl

 

DZIAŁ MARKETINGU I WYDAWNICTW

 

Malwina Markiewicz:

Publikacje:

a)       Zachodniopomorskie Muzea Wojskowe na szlaku 1 AWP- przewodnik historyczno turystyczny, 2014 Kołobrzeg

b)      sprawozdanie merytoryczne Muzeum za rok 2013. [w:] Koszalińskie Zeszyty Muzealne, Muzeum Koszalin seria B-IX, 2014

c)       Kamuflaż czyli sztuka oszukiwania, [w:] Gazeta Muzealna nr 12, wrzesień 2014r,

d)      Średniowieczna uliczka w Kołobrzegu; Samolot Su-22 króluje na naszym niebie już 30 lat; [w:] Gazeta Muzealna nr 11, maj 2014r,

e)       redakcja artykułów i administracja strony internetowej Muzeum (razem: 351 artykułów)

f)       Projekt graficzny i bieżąca budowa nowej strony internetowej

projekty edukacyjne:

"Ferie z historią" - cykliczne warsztaty historyczne dla młodzieży

"Ludzie i ich pasje" - cykliczny projekt edukacyjny

Projekty z zakresu mecenatu kultury/promocji:

- „ Honorowa Adopcja Zabytków”- autorski program z zakresu mecenatu kultury i sponsoringu

Wystawy:

- współautor wystawy „Kamuflaż czyli sztuka znikania”, „Gabinet Figur Wojskowych”

Inne:

-   redaktor prowadzący Gazety Muzealnej nr 11/2014 oraz 12/2014

-  redakcja i projekty graficzne wszystkich materiałów promocyjnych – wydawnictw muzeum

 

Prezentacje multimedialne:

-  „Muzeum Oręża Polskiego – podsumowanie roku 2014”

- „IV Seminarium Muzealnictwa Wojskowego”

 

 

DZIAŁ DOKUMENTACJI I INWENTARYZACJI ZBIORÓW

 

Barbara Skomiał

 

Publikacje

“Wielka Wojna w kołobrzeskim Muzeum” [w:] Gazeta Muzealna nr 12/wrzesień 2014r

wystąpienia:

18.05.  “Pałac Braunschweigów w Kołobrzegu” wystąpienie połączone z prezentacją multimedialną podczas Europejskiej Nocy Muzeów

 28.11.  „Marszałek Józef Piłsudski w zbiorach MOPK” [w] konferencja naukowa Politechnika Koszalińska

 

Wystawy:

 Polskie drogi do niepodległości”

„Polski wrzesień 1939”

 

Inne:

- udział w pracach Komisji Zakupu i Wyceny Muzealiów

- Inwentaryzacja muzealiów B ,T ,O ,U, HW, KOP, KMR, i obiektów wpisanych do rejestru pomocniczego 

 

 

 

BIBLIOTEKA I GABINET ZBIORÓW SPECJALNYCH

 

Anetta Bolechowska

 

Publikacje:

“759. rocznica nadania praw miejskich Kołobrzegowi”  [w] Gazeta Muzealna. Biuletyn
  informacyjny Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, nr 11, 2014

“Figurka św. Jana – unikatowy zabytek w nowej odsłonie” [w] Gazeta Muzealna. Biuletyn
  informacyjny Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu nr 11, 2014

“Budzistowo – Stary Kołobrzeg. Tam się wszystko zaczęło...” [w] Gazeta Muzealna.
  Biuletyn informacyjny Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu nr 12, 2014

 

 

Opracowywanie i katalogowanie zbiorów:

 

opracowano 107 kart katalogowych zbiorów specjalnych:

ZIF – fotografie i fotokopie x 67;

DA – dokumenty archiwalne x 40

 

prowadzenie rejestru przybytków księgozbioru (68 wpisów)

           

            wpisy w księgach inwentarzowych księgozbioru:

                                                           format    I     -         1  wpis

                                                           format   II     -      37   wpisów

                                                           format  III     -      18   wpisów

                                                           format  IV     -        1  wpis

                                                           czasopisma   -      11   wpisów

                                                             razem          -      68   wpisów

 

            wpisy w księgach inwentarzowych zbiorów specjalnych:                                      

                                       DS /dokumenty życia społecznego/   -      51   wpisów

                                       RR /relacje, wspomnienia/                 -        1   wpis

                                       ZIF /fotografie, fotokopie/                 -       67  wpisów 

                                                                                     razem    -    119   wpisów

            łącznie do ksiąg wpisano 187 jednostek inwentarzowych

 

            sporządzono 124 karty katalogu bibliotecznego

 

inne:

 

- przeprowadzono 34 kwerendy bibliograficzne i zbiorów specjalnych min. na organizowane wystawy,dla osób prywatnych, dziennikarzy i instytucji

 

Radosław Horanin

 

Opracował w formie dokumentacji fotograficznej i komputerowej materiały do lekcji muzealnych, wystaw czasowych, protokołów wypożyczeń muzealiów, artykułów, kwerend, do celów promocyjnych, oraz prezentacji.

 

Dokumentacja fotograficzna eksponatów i digitalizacja: 200

Dokumentacja fotograficzna wystaw czasowych, oraz wydarzeń muzealnych.

Inwentaryzacja muzealiów

Inwentaryzacja plansz i banerów- do wystaw muzealnych

Kwerendy i wykonanie fotografii muzealiów na potrzeby konserwacji, artykułów, dla innych placówek muzealnych, etc

 

 

 

GROMADZENIE ZBIORÓW

 

Łącznie na dzień 31 grudnia 2014r. muzeum posiada18.601 muzealia własne oraz3.731 depozytów, łącznie 22.362 muzealiów

 

a) Nabytki muzealiów w ciągu roku wg źródeł nabycia:

- dary                    202

- depozyty          231

- zakupy                   1

Razem                  434

 

b) nabytki muzealiów w ciągu roku  wg działów inwentarzowych

- militaria                            165

- historia                             113

- technika                             19

- plastyka                              50

- kopie, modele                              85

 -archeologia                      1                                           

Razem                                 434

 

 

Do najciekawszych nabytków w roku 2014 zaliczyć możemy:

- metaloplastyka przedstawiająca Marcina Lutra. Relief wykonał Wilhelm Groß z okazji 400-lecia pierwszego kazania w kołobrzeskiej kolegiacie w duchu reformacji.

- niemiecka antena z II wojny światowej

- rysunki techniczne okrętu ORP Oksywie

- elementy umundurowania służb celnych

- płaskorzeźba w drewnie „Żołnierze”, portret Józefa  Piłsudskiego,  obraz przedstawiający słynną Kasztankę oraz elementy umundurowania Wojska Polskiego z okresu powojennego

- znak dowódcy okrętu, bandera morska Wojsk Ochrony Pogranicza oraz flaga radziecka

- medale pamiątkowe Biegu Zaślubin

- odznaka 12 Pułku Ułanów Podolskich

- emblematy Marynarki Wojennej

- wojskowy zestaw weterynaryjny z I wojny światowej z maską gazową i przyrządami do iniekcji

 

 

BIBLIOTEKA I GABINET ZBIORÓW SPECJALNYCH

 

Biblioteka funkcjonuje nieprzerwanie od 1963 roku i stanowi integralną część Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Biblioteka posiada zbiór uniwersalny ze specjalizacją: wydawnictwa z dziedziny historii wojskowości, historii sztuki, dziejów miasta Kołobrzeg, Pomorza Zachodniego, a także unikaty wydawnicze, starodruki, fotografie, pocztówki, materiały audiowizualne, dokumenty ikonograficzne, mikroformy, czasopisma.

Biblioteka jest biblioteką fachową. Ma charakter otwarty: korzystają z jej zasobów zarówno pracownicy muzeum, jak i mieszkańcy miasta i powiatu kołobrzeskiego, a także użytkownicy spoza regionu ( turyści, studenci i naukowcy polscy i zagraniczni).

 

W roku 2014 użytkowników biblioteki było 142.  

zakupiono  17 jedn. inw. wydawnictw zwartych i czasopism, pozyskano w formie darów
 i przekazów:  51 jedn. inw. wydawnictw zwartych i czasopism i 119 jedn. inw. zbiorów specjalnych;  Łącznie stan zbiorów bibliotecznych i zbiorów specjalnych zwiększył się o 187  jednostek  inwentarzowych.

 

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2014r : 10.400 woluminów.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA

 

Komunikacja zewnętrzna  służy dialogowi z istotnymi dla muzeum grupami otoczenia- publiczność, inne muzea, media, świat polityki, etc. Podstawą polityki komunikacji jest  całościowy wizerunek muzeum, na który składa się jednolity i niepowtarzalny obraz muzeum oraz zachowania komunikacyjne, które instytucja kieruje ku odbiorcy, mediom, centrom finansowym, instytucjom, innym muzeom. 

Elementami polityki komunikacji są reklama oraz public relations ( działania na rzecz popularyzacji), których celem jest skuteczne informowanie potencjalnej publiczności o ofercie usług świadczonych przez muzeum i budzenie zainteresowania muzeum i jego wystawami. Za pomocą tych instrumentów muzeum kieruje na siebie uwagę odbiorców niezbędną do funkcjonowania:

1.       Wprowadzono ruchomy dzień ustawowo wolny od opłat za wstęp na wystawy stałe.

2.        Patronaty medialne :

a) patronat medialny Wojskowy Instytut Wydawniczy – Polska Zbrojna: patronat ogólnopolski nad wszystkimi wydarzeniami muzeum, dystrybucja tygodnika w siedzibie Muzeum

b) Zachodniopomorski Przewodnik ZP.pl = patronat nad wszystkimi wydarzeniami

 

 1. Bieżąca administracja strony internetowej muzeum, oraz na portalu społecznościowym Facebook – forma komunikacji i interakcji z publicznością – administracja: dział marketingu
 2. Dział Marketingu opracowuje na bieżąco bazę adresową oraz sporządza stosowne umowy
  o współpracy z instytucjami i organizacjami pozarządowymi.
 3. Współpraca z mediami – gazety lokalne i krajowe, telewizja lokalna, telewizja regionalna
  i prywatni operatorzy telewizyjni, portale internetowe ( informacje bieżące, zapowiedzi, relacje).
 4. W Oddziale Dzieje Oręża Polskiego – funkcjonuje  Powiatowy Punkt Informacji Turystycznej i Kulturalnej. Pracownik Muzeum obsługujący PpiTiK ma za zadanie informować o wydarzeniach, miejscach i atrakcjach miasta i Powiatu.
 5. Aktywny Przewodnik Kołobrzeski – konkurs adresowany do przewodników, pilotów wycieczek, którzy aktywnie współpracują z Muzeum [ finał konkursu 06.12.2014r]
 6. Muzeum otwarte od świtu do zmierzchu. Zamontowanie obrotowej bramki z licznikiem odwiedzin i automatem wrzutowym umożliwiło zwiedzanie ekspozycji plenerowej niezależnie od godzin otwarcia wystawy głównej.

7.       Udział w spotkaniu dot. konsultacji społecznych strategia Obszaru Funkcjonalnego Gmina Kołobrzeg 22.01.2014r

8.       Muzeum przystąpiło do programu Kołobrzeska Karta Seniora

9.       Udział Muzeum w akcji Kołobrzeg za 50% (4-6 kwietnia 2014r)

10.   Akcja promocyjna Muzeum łączy pokolenia- specjalny bilet dla Babci, Dziadka i Wnucząt (21.01-02.03.2014)

11.   Przystąpienie Muzeum do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Regionu Kołobrzeg

12.   Przystąpienie Muzeum do Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej

13.   Zgłoszenie Muzeum do Europejskiego Szlaku Kulturowego Camino de Santiago- Pomorska droga Św. Jakuba.

14.   Wpisanie Muzeum do projektu promocji Województwa Zachodniopomorskiego: „Morze przygody. Promocja turystyczna Województwa Zachodniopomorskiego i Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”

15.   Muzeum uczestniczyło w projekcie „Zachodniopomorskie Fortyfikacje Szlak Turystyczno-Historyczny”, Gmina Biały Bór.

 1. Reklama prasowa:

- Polska Zbrojna nr 12 – grudzień 2014- plakat wystawy Kamuflaż czyli sztuka znikania

- Polska Zbrojna nr 3 – marzec 2014 – plakat konferencji IV Seminarium Muzealnictwa Wojskowego

- Polska Zbrojna nr 5 – maj 2014 – plakat X Targu Solnego

 

Dodatkowe :

1. Muzeum udzieliło licencji do swoich materiałów ikonograficznych w celu publikacji, dla:

- Głos Koszaliński – artykuły prasowe

- Wydawnictwo Amberpress – artykuł internetowy

- Wydawnictwo Reda – grafika

2. Prezentacja wydawnictw muzealnych na portalu: wirtualny Salon Książki Muzealnej – NIMOZ

 

17.    Zloty pojazdów historycznych – Ogólnopolska kampania promocyjna

a)       Muzeum po raz piąty było uczestniczyło w kampanii prowadzonej przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego -  polegającej na ogólnopolskiej kampanii promocyjnej największych zlotów historycznych w województwie: Darłowo /Malechowo,  Borne Sulinowo.

b)      Organizacja stoisk promocyjnych i wystawienniczych Muzeum podczas pikników historycznych w Darłowie, Gdyni, Siemczynie, Podrzeczu, Bornym Sulinowie, Dziwnowie, Świnoujściu.

18) reklama zewnętrzna:

- wykonanie i montaż tablic promocyjno – informacyjnych: Kołobrzeski Skansen Morski

- wykonanie banerów reklamowych wystawy Gabinet Figur Wojskowych (ulica Łopuskiego 07-09.2014)

- wykonanie banerów informacyjnych Kołobrzeski Skansen Morski (MPK Kołobrzeg 08-10.2014)

 

 

WSPÓŁPRACA

Do działań promocyjnych należy także nawiązywanie współpracy z różnymi instytucjami, organizacjami, firmami oraz osobami prywatnymi – kolekcjonerami i pasjonatami historii.

Współpraca dotyczy renowacji i konserwacji eksponatów oraz  wzbogacania zbiorów muzealnych, doradztwo techniczne, a także pomoc przy organizacji wystaw, wydarzeń kulturalnych, edukacji historycznej i programach partnerskich. Przygotowywanie umów współpracy. Udział w spotkaniach biznesowych i wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Kołobrzegu, w Polsce i zagranicą. Pozyskiwanie sponsorów i mecenasów kultury.

 

W 2014r Muzeum podpisało umowy współpracy w ramach realizowanych działań :

Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie,  Weteran Zlot Malechowo, Stowarzyszenie Historia Militaris, Muzeum Wojska w Białymstoku, Stowarzyszenie Na Rzecz Kultury i Edukacji w Dziwnowie, Muzeum Wojska w Białymstoku, Kołobrzeska Lokalna Grupa Rybacka, Trygław Pokazy Historyczne, Jantar Wody Mineralne, MediaL Agencja Mediów Lokalnych, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kołobrzegu, Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy Collegium Polonicum Słubice, Stowarzyszenie Bieg Zaślubin, Arka Mega SA, Ośrodek Wypoczynkowy Olymp3, Ośrodek Szkolenia Morskiego Polcargo International, Ośrodek Szkolenia Zawodowego Gospodarki Morskiej, Zespół Szkół Morskich w Kołobrzegu, Zarząd Portu Morskiego w Kołobrzegu, Akademia Morska w Szczecinie,

 

Współpraca z jednostkami Miasta Kołobrzeg :

Biuro Prezydenta Miasta Kołobrzeg – współpraca i promocja - wg umowy (punkty IT)

Urząd Miasta Kołobrzeg – Wydział Kultury i Edukacji:  69. Rocznica walk o Kołobrzeg i zaślubin Polski z morzem 18.03.2014r, Dni Partnerskie w Kołobrzegu  24-26.05.2014, Rocznica Wybuchu II Wojny 01.09.2014, Dzień Niepodległości 11.11.2014;

 

DZIAŁ ADMINISTRACJI

 

 

RENOWACJA I KONSERWACJA MUZEALIÓW

 • Kontynuacja prac konserwatorskich czołgu PzKpfw IV – PUK A. Zys Pławce
 • Kontynuacja prac konserwatorskich nad kotwicą admiralicji (Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku)
 • transporter BTR-152 kompletna konserwacja wyk. przez 8. Batalion Remontowy w Kołobrzegu
 • wyrzutnia 2P26 na samochodzie Gaz-69 renowacja przeprowadzona przez Muzeum  Techniki i Komunikacji-Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
 • mobilne stanowisko ogniowe dla km MG-Panzernest- kompletna konserwacja z odtworzeniem brakujących części wyk. przez  Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “Handmet” Spółka Jawna Sławomir Handke, Renata Handke w Gostyniu (zakończenie prac- powrót eksponatu na wystawę stałą)

 

SPRAWY ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZE

organizacja :

 

Kontrole zewnętrzne:

11.02-31.03.2014- Kontrola płatnika składek, Inspektorat Zakład Ubezpieczeń Społecznych

14.04-18.04.2014- Rozliczenie finansowe Kołobrzeski Skansen Morski, RIO Szczecin

01-12.09.2014- udostępnianie zasobów muzealnych, Biuro Audytu i Kontroli Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu

31.10.2014 – Kontrola archiwum zakładowego,  Archiwum Państwowe w Koszalinie

Kontrole wewnętrzne:

-        Kontrola stanu muzealiów w magazynie w Rogowie

-        Kontrola przebiegu konserwacji przewoźnego stanowiska pancernego Panzernest 
w Gostyniu

-        Kontrola przebiegu konserwacji czołgu średniego Panzer IV w Pławcach

-        Kontrola przebiegu konserwacji kotwicy admiralicji Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Inwentaryzacje:

 •  inwentaryzacja kasy i środków płatniczych
 •  inwentaryzacja środków trwałych
 • Inwentaryzacja zbiorów specjalnych
 • Inwentaryzacja magazynu gospodarczego i magazynu wydawnictw
 • Inwentaryzacja muzealiów i rejestru pomocniczego

Remonty

W 2014 roku wykonano następujące prace remontowe i modernizacyjne (podział według obiektów Muzeum):

ODDZIAŁ HISTORII MIASTA (ul. Armii Krajowej 13):

1.       Naprawiono schody przed wejściem do budynku od strony ul. Armii Krajowej.

2.       Montaż 2 naświetlaczy LED na wystawie czasowej.

3.       Naprawa wewnętrznych drzwi od strony ul. Armii Krajowej 13.

4.       Odmalowanie kratek piwnicznych  od strony ul. Armii Krajowej i odmalowanie kraty ściekowej od ul. Dubois.

5.       Naprawiona balustrada schodów.

6.       Naprawiona, usztywniona rynna od strony ul. Dubois.

7.       Usunięte graffiti na ścianie od strony ul. Armii Krajowej.

8.       Uszczelniona rynna przy wejściu do muzeum od strony ul. Dubois.

9.       Budowa gabloty pod ramkę cyfrową - dot. prezentacji Fortyfikacje Kołobrzegu

10.    Budowa konstrukcji pod gablotę transparentną – dot. prezentacji Znaki Pielgrzymie

11.    Naprawa oświetlenia ewakuacyjnego.

12.    Konserwacja elementów drewnianych facjat, okapów i podbitek połaci dachowych w budynku od strony ul. Dubois.

13.    Wymiana elementów gumowych w zaworach grzejników.

ODDZIAŁ DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO (ul. Emilii Gierczak 5):

1.       Zamontowanie 5 szt. naświetlaczy LED pod dachem pawilonu wystawienniczego i demontaż starych lamp z dachu.

2.       Zamontowane 4 szt. naświetlaczy LED z czujką ruchu na wystawie plenerowej na ogrodzeniu od strony ulicy Rzecznej.

3.       Naprawa oświetlenia ewakuacyjnego.

4.       Zakup 42 calowego monitora do pomieszczenia ochrony, do wideo-rejestratora monitoringu CCTV.

5.       Montaż dwóch kamer w Sali techniki

6.       Wycinka drzew na plenerze (po huraganie Xawery)

7.       Naprawy: dzwonek w bramce obrotowej, zamek w bramie wjazdowej, awarie oświetlenia, wymiana szyb, rynna w kamienicy, rury kanalizacyjne

8.       Wydział Drogowy Urzędu Miasta Kołobrzeg wykonał najazdy od strony ul. Narutowicza

KOŁOBRZESKI SKANSEN MORSKI (ul. Bałtycka 31):

1.       Układanie instalacji elektrycznej na okrętach na terenie Kołobrzeskiego Skansenu Morskiego.

2.       Dogrodzenie terenu Skansenu o długości 80m, za okrętem ORP Władysławowo, od strony fosy.

3.       Dogrodzenie terenu Reduty Solnej wynikającej z podpisanej umowy z ZHP.

4.       Montaż 30 szt. lamp do oświetlenia alejki.

5.       Zakup kontenera kasowego i jego pełnego wyposażenia.

6.       Zakup elektronicznego systemu biletów do Kołobrzeskiego Skansenu Morskiego.

7.       Odmalowanie okrętu ORP Władysławowo.

8.       Zakończenie inwestycji Kołobrzeski Skansen Morski i wydana zgoda Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczecinie.

9.       Rozpoczęcie odmalowywania ORP Fala.

PRZEGLĄDY, POMIARY, AUDYTY I KONTROLE:

1.       audyt instalacji przeciw pożarowej przez firmę MVB ze Szczecina, która wykazała potrzebę wymiany całej instalacji przeciwpożarowej wraz z czujkami i okablowaniem na nową (październik).

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE:

1.       14.01.2014: ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie ochrony osób i mienia w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu”, numer ogłoszenia 8581-2014, wygrała firma: Konsorcjum firm: Lider: DGP Security Partner Sp. z o.o., ul. Jesionowa 9A, 40-159 Katowice, Partner: DGP DOZORBUD Grupa Polska Sp. z o.o., ul. N. M. Panny 5e, 59-220 Legnica, Partner: WACHTA II SECURITY Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 10/201, 78-100 Kołobrzeg.

2.       14.03.2014: ogłoszenie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie ochrony osób i mienia w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu”, nr ogłoszenia 86556 – 2014, wygrała firma: Agencja Ochrony „LEX-CRIMEN” Sp. z o.o., ul. Brzozowa 27, 75-136 Koszalin.

OPRACOWANE REGULAMINY:

1.       opracowana instrukcja otwierania budynku przy ul. Armii Krajowej 13 i w związku z tym zmiana godzin pracy pracowników  w tym budynku (aneks nr 2 do regulaminu pracy),

2.       opracowany Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro,

3.       opracowane zasady zaciągania zobowiązań i kontroli wstępnej.

INNE:

- wykonana dokumentacja projektowa elektronicznych systemów bezpieczeństwa, w tym elektronicznego systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania oraz systemów monitoringu wizyjnego dla oddziałów Muzeum, przez Pracownię Projektową Mgr inż. Jacka Jędrzejewskiego.

 

- przeprowadzono akcję antymolową wystawy głównej i magazynu U w Oddziale Dzieje Oręża Polskiego,  biblioteki i gabinetu zbiorów specjalnych i magazynów w oddziale Historii Miasta

 

 

 

OBRONA CYWILNA I OCHRONA MIENIA

·         Dokonano aktualizacji Planu Ochrony Zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji      Kryzysowych - przesłano do wojewódzkiego   Urzędu Ochrony Zabytków w Szczecinie      .

·         Bieżące kontrole stanu zabezpieczenia obiektów pod względem ochrony fizycznej i działania systemu monitoringu wizyjnego, antywłamaniowego, p.poż.

·         Stały kontakt ze stacją monitorowania SDO i konserwacje systemu ostrzegania.

 

SPRAWY KADROWE

 • Opracowane regulaminy:

- Nowelizacja Regulaminu Wynagradzania Pracowników Muzeum

- Nowelizacja regulaminu Pracy

- Nowelizacja Instrukcji kancelaryjnej

- Strategia zatrudnienia

- Schemat organizacyjny Muzeum

 

 • Stan zatrudnienia na 31.12.2014r.: 27 osób, w tym 1 osoba zatrudniona w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Średnie zatrudnienie w 2014 r. – 29,50 etatu

zatrudniono 17 pracowników

rozwiązano umowy o pracę z 14 pracownikami

zawarto 8 umów o dzieło

3 osoby odbywały przygotowanie zawodowe na mocy umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Kołobrzegu (staże)

8 osób pracowało w Muzeum na mocy ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (wolontariusze).

Przygotowano stanowisko 1 pracy dla osoby niepełnosprawnej- umowa z PUP Kołobrzeg

Szkolenie BHP - 15 pracowników i 3 stażystów

badania lekarskie – medycyna pracy – wstępne i okresowe: 24 (pracownicy), 3 (stażyści)

 

 • W 2014r Dyrektor wydał 45 Zarządzeń w sprawach działania i funkcjonowania Muzeum

 

FREKWENCJA

 

Na dzień 31 grudnia 2014r. muzeum zwiedziło 126.907 osób, w tym 102.654 płatnych i 24.343 bezpłatnych:

- Oddział Dzieje Oręża Polskiego: 90.234

- Oddział Historii Miasta: 11.357

- Kołobrzeski Skansen Morski: 19.344

- Uczestnicy zajęć edukacyjnych: 5.972

 

Ilość odwiedzin strony internetowej muzeum: 10.709.357

 

 

 

Opracowanie: Malwina Markiewicz

Kołobrzeg,  9 stycznia 2015r

 

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.