Sprawozdanie z działalności za 2008 rok

 

 

INFORMACJE OGÓLNE

78-100 Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 13

tel.: 094-35 252 53, fax 094-53 525 54

www.muzeum.kolobrzeg.pl

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MISJA MUZEUM

Misją Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu jest ochrona materialnego i duchowego dziedzictwa kulturowego związanego z historią i tradycją Wojska Polskiego, ziemi kołobrzeskiej oraz województwa zachodniopomorskiego. Muzeum wypełnia ją poprzez gromadzenie, przechowywanie, konserwację i udostępnianie do celów badawczych i wystawienniczych dóbr kultury związanych z historią, etnografią, archeologią i sztuką regionu, tradycją wojskowości, organizując wystawy, popularyzując wiedzę, prowadząc badania naukowe i działania edukacyjne. Muzeum realizuje także projekty promocyjne i marketingowe zwiększające dostępność obiektu dla zwiedzających. W tym celu Muzeum współdziała z osobami fizycznymi, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami, urzędami i firmami działającymi w regionie oraz uczestniczy w stowarzyszeniach muzealniczych i regionalnych.

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu zostało powołane w dniu 9 maja 1963 roku na mocy Zarządzenia nr 7/63 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kołobrzegu.

                18 maja 1998 roku na mocy decyzji Ministra Kultury i Sztuki nr DM-IV/PRM/8/98, Muzeum zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów.

                Muzeum jest wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Powiatu Kołobrzeskiego w dniu 6 stycznia 1999r pod nr RIK 6. Muzeum posiada osobowość prawną.

Muzeum działa na podstawie:

                                                          ustawy o muzeach , z dnia 21.11.1996 r (Dz.U. z 1997 r nr 5, poz 24, z pózn zmianami)

                                                          ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, z dnia 25.10.1991 (Dz.U. z 1997 r, nr 110, poz. 721 z pózn, zmianami)

                                                          statutu muzeum

 

STRUKTURA MUZEUM

Oddział Historii Miasta, ul. Armii Krajowej 13

(Pałac Braunschweigów), powierzchnia wystawowa: 422 m²

Oddział Dzieje Oręża Polskiego, ul. Emilii Gierczak 5

- Pawilon wystawienniczy, powierzchnia wystawowa: 982 m²

- Ekspozycja plenerowa, powierzchnia wystawowa: 4100 m²

- XV-wieczna Kamienica Kupiecka, powierzchnia wystawowa: 120 m²

Okręt Muzeum SG-321 ORP „Fala", zacumowany w kołobrzeskim porcie, ul Morska 1, obecnie w bezterminowej dzierżawie przez Kołobrzeską Żeglugę Pasażerską Sp. z o.o.

 

STRUKTURA PLACÓWKI

ZESPÓŁ MUZEUM

Dyrektor:

od dnia 12.05.2008                                     Paweł Pawłowski

(01.01.2008 – 11.05.2008 – Barbara Zabel)

Działy:

Administracja:

od dnia 01.10.2008                                                                         – Kierownik ds Administracji – Bogdan Wasila

(01.01.2008- 26.06.2008 Barbara Zielińska)

Referent ds administracji                                                           – Ewa Wendland

Księgowość:

Głowna Księgowa                                                                          – Maria Fir

Specjalista ds finansowych                                                        – Renata Wysocka

Samodzielne stanowiska:

Biblioteka i gabinet zbiorów specjalnych                                                                  – Anetta Bolechowska

Samodzielne stanowisko ds edukacji i upowszechniania                                   – Agnieszka Wencel

Pracownia Archeologiczna                                                                                              – Andrzej Kuczkowski

Specjalista ds marketingu i promocji                                                                          – Malwina Markiewicz

Samodzielne stanowisko ds dokumentacji i inwentaryzacji zbiorów            – Barbara Skomiał

Samodzielne stanowisko ds Historii Wojskowości                                                – Janusz Wiażewicz

Samodzielne stanowisko ds udostępniania wystaw                                            – Jolanta Hankiewicz

Koordynator Spraw Obrony Cywilnej i Ochrony Mienia                                     – Maurycy Maćkiewicz

Starszy specjalista ds dokumentacji zbiorów                                                          – Radosław Horanin

Pracownicy obsługi: 8 osób

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I BADAWCZA

                Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu zajmuje się naukowym opracowywaniem muzealiów, badaniem przeszłości miasta i regionu w oparciu o zabytki pozyskane podczas badań archeologicznych na terenie miasta, jak i wykazane drogą kwerend. Pracownicy merytoryczni prowadzą także prace badawcze na podstawie muzealiów pozyskanych w formie darowizn.

                Ponadto każdy z pracowników naukowych realizuje swoje własne projekty badawcze, przygotowuje opracowania i publikacje. Pracownicy pracują także nad tworzeniem wystaw stałych i czasowych.

 

KONFERENCJE, SPOTKANIA, SEMINARIA

                                                          Konferencja popularnonaukowa: „W obcym mundurze. Polskie drogi do niepodległości” 10 listopada 2008r, Oddział Historii Miasta.

                                                          III Seminarium Muzealnictwa Morskiego 8-10 grudnia 2008r Kołobrzeg – Niechorze.

                                                          Spotkanie szkoleniowe uczestników kursu na przewodników i pilotów wycieczek, organizowanego przez PTTK Kołobrzeg w siedzibie Muzeum – 13 grudnia 2008r.

spotkania historyczne

                                                          X Międzynarodowy Zlot Pojazdów Historycznych w Darłowie 26-29 czerwca 2008

                                                          IV Kołobrzeski Piknik Wojskowy 11-12 lipca 2008

                                                          XIV Festiwal Słowian i Wikingów- Wolin 1-3 sierpnia 2008

                                                          V Międzynarodowy Zlot Pojazdów Militarnych, Borne Sulinowo 15-17 sierpnia 2008

                                                          Zlot Miłośników Fortyfikacji Fortissimo - w Kołobrzegu 28-30 sierpnia 2008

                                                          Święto 22 Bazy Lotniczej – Mirosławiec, 30 sierpnia 2008 r

 

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW

Pracownicy muzeum uczestniczyli w szkoleniach:

1. Szkolenie Finansowe, 14 -16 stycznia 2008 r, Gdańsk (M. Fir, R. Wysocka)

2. Szkolenie organizacyjne dot obchodów uroczystości 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości, 21 luty 2008 r, Szczecin (J. Wiażewicz)

3. Szkolenie w Urzędzie Miasta Kołobrzeg – „Europejska Współpraca Terytorialna”-pozyskiwanie funduszy w ramach celu Transgranicznego programu Meklemburgia-Pomorze Przednie-Brandenburgia, Europomerania. 17.06.2008 (M. Markiewicz, A. Wencel)

4. 19 czerwca Szlakiem dobrych praktyk w małych muzeach i galeriach historycznych Pomorza zachodniego: Trzebiatów-Niechorze-Międzyzdroje-Świnoujście, wyjazd szkoleniowy pracowników

5. 3-7 września – wyjazd szkoleniowy pracowników: Szlakiem dobrych praktyk w muzeach lubuskich i dolnośląskich

6. Warsztaty metodyczne: „Utrwalanie dziedzictwa militarnego w placówkach muzealnych realizujących statutowa działalność dokumentowania tradycji oręża polskiego, rozwoju techniki wojskowej oraz promocji obronności”, 10-12 września 2008 r, Świdnica, Świdnickie Stowarzyszenie Historyczne Pamięć i Przyszłość, Ministerstwo Obrony Narodowej.(B. Skomiał, R. Horanin)

7. Szkolenie Nowe programy Ministra Kultury, zmienione zasady aplikowania. Szczecin, 29 września 2008 r. (M. Markiewicz)

8. Szkolenie finansowe 29 września-1 października 2008, Gdańsk (M. Fir)

9. Warsztaty szkoleniowe: „Zachodniopomorski szlak cysterski”, Cedynia, Szczecin, 22-24 października 2008 r (A. Wencel)

10. Spotkanie szkoleniowo – informacyjne dot realizacji zadań z zakresu kultury i sztuki ze środków budżetu Województwa zachodniopomorskiego, Szczecin 16 grudnia 2008 r, Urząd Marszałkowski (M. Markiewicz)

11. Szkolenie z zasad Obrony Cywilnej dla pracowników, kierownictwa i Zakładowej Formacji Obrony Cywilnej, 18 grudnia 2008 r

                Pracownicy muzeum uczestniczyli w konferencjach i sesjach naukowych:

1) Konferencja „Łączy nas Bałtyk”, 25 kwietnia 2008 r, Nexo, Dania (A. Wencel)

2) Polsko-niemieckie spotkania archiwalne: „Umieć czytać historię”, 4-5 czerwca 2008 r, Koszalin, (A. Kuczkowski)

3) IX Konferencja Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego 28-30 maja 2008 r, Gdańsk (P. Pawłowski)

4) Seminarium polsko-niemieckie „W poszukiwaniu nieznanej historii regionu środkowej i dolnej Odry”, Akademia Kulice, 3-5 października 2008 r (M. Markiewicz, P. Pawłowski)

5) Sesja i uroczystości poświęcone pamięci prof. Stanisława Latoura, 17 października 2008 r, Szczecin, Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków (P. Pawłowski)

6) Konferencja „20 lat badań w Nowym Łowiczu” 20-22 października 2008 r, Mielno, (A. Kuczkowski)

7) Seminarium mediewistyczne, Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Szczecinie, 7 marca 2008 i 7 listopada 2008, wygłoszenie referatu: Wczesnośredniowieczne ośrodki kultu przedchrześcijańskiego na Pomorzu. (A. Kuczkowski)

8) IV Międzynarodowa Sesja Naukowa Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego: „Gospodarka ludów Morza Bałtyckiego”, 1-3 sierpnia, Wolin, UAM Poznań (P. Pawłowski, R. Horanin, B. Skomiał)

 

PUBLIKACJE NAUKOWE

PRACOWNIA ARCHEOLOGICZNA

Pan Andrzej Kuczkowski opublikował artykuły naukowe:

Dwa wydarzenia z czasów panowania Bogusława X”, Nasze Pomorze, Rocznik Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie, nr 8

Słowiańskie święte góry na terenie ziem polskich we wczesnym średniowieczu- próba zarysowania problematyki” Slavia Aniqua t. 48

Wolińska włócznia Juliusza Cezara- próba reinterpretacji”, materiały z III Międzynarodowej Sesji naukowej Dziejów Ludów Morza Bałtyckiego – Wolin.

Pan Andrzej Kuczkowski złożył teksty do druku:

Magiczno-religijne elementy sztuki wojennej u Słowian Zachodnich wczesnego średniowiecza” - do czasopisma Acta Militaria Mediaevalia, Muzeum Historyczne w Sanoku

Kamień w kulturze Pomorza” - do Koszalińskich Zeszytów Muzealnych

Ośrodek kultur pogańskiego w krajobrazie Słowiańszczyzny zachodniej wczesnego średniowiecza” - do Slavia Antiqua

Pokarm duszy - pokarm ciała. Szczątki zwierzęce we wczesnośredniowiecznej przestrzeni grzebalnej Pomorza” - do Stargardia, Rocznik Muzeum w Stargardzie, oraz wersja angielska do materiałów po konferencyjnych z międzynarodowej sesji - European Archaeological Assosation we Włoszech.

Wczesnośredniowieczne święte gaje na Pomorzu” - materiały po konferencyjne międzynarodowej sesji w Estonii w 2007 r. Wersja polska do materiałów z sesji Las w kulturze polskiej, t. VI.

Przestrzeń-czas-funkcja. Góra Chełmska koło Koszalina w średniowieczu” - wersja angielska do materiałów po konferencyjnych z międzynarodowej sesji Natural Holy Places or Holy Places in Nature. Identification, Discovering and Classification.

Religijno-symboliczny podział i użytkowanie przestrzeni wczesnośredniowiecznego cmentarza pomorskiego” - Pomorania Aniqua, Muzeum Archeologiczne w Gdańsku

Projekty badawcze:

Wczesnośredniowieczne ośrodki kultu przedchrześcijańskiego na Pomorzu. Projekt ma zakończyć się rozprawą doktorską pod opieką naukową dr hab. Mariana Rębkowskiego, Uniwersytet Szczeciński.

Opieka merytoryczna nad utworzeniem skansenu wczesnośredniowiecznego na terenie reduty Solnej w Kołobrzegu. Inicjatorami projektu jest Grupa Rekonstrukcji Historycznej Kołobrzescy Kupcy Solni.

Koordynacja i opracowanie projektu dotyczącego prac porządkowych i zabezpieczających teren średniowiecznego cmentarzyska kurhanowego w Strzykocinie, Gmina Brojce. Na terenie utworzonego rezerwatu archeologicznego będą organizowane imprezy plenerowe z udziałem kołobrzeskiej drużyny rekonstrukcyjnej.

Opracowanie koncepcji aranżacji archeologicznej części wystawy metrologicznej planowanej w Kamienicy Kupieckiej, Oddział Dzieje Oręża Polskiego, ul. Gierczak 5.

Udział w pracach wykopaliskowych na rynku staromiejskim w Koszalinie, Dział Archeologii Muzeum w Koszalinie, 7-25 kwietnia 2008 r, oraz 14 lipca-31 października 2008 r. Udział w w/w pracach potrzebny jest do uzyskania stażu wymaganego do nabycia uprawnień dla samodzielnego prowadzenia wykopalisk oraz stworzenia możliwości sprawowania przez Muzeum Oręża Polskiego nadzoru archeologicznego.

 

DZIAŁ MARKETINGU

Pani Malwina Markiewicz opublikowała teksty:

„Historia jednego kostiumu. Moda i obyczaje plażowe”, publikacja przez Wydawnictwo Mirex, Bydgoszcz, wrzesień 2008 r w „Wielka księga polskich uzdrowisk, kąpielisk nadmorskich i miejscowości o walorach klimatyczno-zdrojowych”. Egzemplarz książki został przekazany do Biblioteki Muzeum Oręża Polskiego

 

DZIAŁ DOKUMENTACJI I INWENTARYZACJI ZBIORÓW

                Pani Barbara Skomiał była komisarzem wystawy „W obcym mundurze. Polskie drogi do niepodległości”. Wystawa czasowa przygotowana z okazji 90 rocznicy Odzyskania Niepodległości, Oddział Historii Miasta. 10 listopada 2008-31 grudnia 2008 r. Wystawa przygotowana z udostępnionej dla muzeum kolekcji p. Andrzej Winczy oraz kopii mundurów wykonanych przez Hero Collections z Poznania. Dodatkowo Muzeum zamówiło reprodukcję na banerze ściennym z obrazem Marszałka Piłsudskiego udostępnionym przez Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

                Pani Anetta Bolechowska sporządziła 162 karty katalogu naukowego, w tym 53 karty dokumentów DA (dokumenty archiwalne) i 109 karty ZIP ( zbiory ikonograficzne pocztówek). Założyła 4 karty katalogu bibliotecznego zbiorów specjalnych KS. Dokonała 135 wpisów w księgach inwentarzowych: w tym 28 w księdze dokumentów życia społecznego DS, 53 w księdze dokumentów archiwalnych DA, 2 w księdze kserokopii KS, 11 w księdze czasopism, 41 w księdze kart pocztowych ZIP. Dokonała aktualizacji 11 kart katalogu bibliotecznego czasopism.

Ponadto dokonano archiwizacji ksiąg ewidencyjnych i inwentarzowych oraz założono nowe.

W 2008 r przyjęto 282 eksponatów, wydano 271 eksponatów.

Przeprowadzono i zakończono inwentaryzację muzealiów z grup: KM, PL, E, A, HR, MB. Spisano wszystkie muzealia znajdujące się na wystawach: Dzieje Kołobrzegu i Zbiory Metrologiczne oraz w magazynach. Spisy porównano z zapisami w księgach inwentarzowych i ewidencyjnych. Braków nie stwierdzono.

W 2008 r muzeum uzyskało łącznie 359 nabytków:

                                                          Na dzień 1 grudnia 2008 r muzeum posiada 12 nabytków własnych: w formie darów 11 eksponatów, w formie zakupu 1 eksponat.

                                                          Na dzień 1 grudnia 2008 r muzeum posiada 347 depozytów:

militaria                       -         113

historia                        -         100

technika                     -           63

plastyka                      -           31

kopie, modele         -           40

W zbiorach muzeum znajduje się ogółem 17.362 muzealiów, w tym: 14.303 własnych i 3.059 depozytów.

W 2008 roku przyjęto 282 eksponaty, wydano 271 eksponatów.

Muzeum dokonało wypożyczenia 347 eksponatów od innych instytucji i osób prywatnych.

 

Muzeum dokonało użyczeń eksponatów na rzecz:

Galeria Sztuki Współczesnej w Kołobrzegu

Muzeum w Lęborku

Muzeum w Koszalinie

Pomorskie Muzeum Wojskowe w Bydgoszczy

Muzeum wypożyczyło muzealia do (depozyty):

Urząd Miasta w Kołobrzegu

Kołobrzeska Żegluga Pasażerska Sp. z o.o.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mirosławcu

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie

Szkoła Podstawowa w Świdwinie

Muzeum Ziemi Sochaczewskiej w Sochaczewie

Pommersches Landesmuseum w Greifswaldzie/Niemcy

Jednostka Wojskowa nr 1879 w Trzebiatowie

Agencja Usług Żeglarskich i Turystycznych ARK Charter

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana w Szczecinie

 

                Pan Radosław Horanin opracował w formie dokumentacji fotograficznej i komputerowej materiały do lekcji muzealnych, do celów promocyjnych, pocztówki i ilustracje oraz prezentacje. Opracowano także dokumentację konserwatorską remontowanych eksponatów.

 

BIBLIOTEKA I GABINET ZBIORÓW SPECJALNYCH

Biblioteka funkcjonuje nieprzerwanie od 1963 roku i stanowi integralną część Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

Biblioteka posiada zbiór uniwersalny ze specjalizacją: wydawnictwa z dziedziny historii, historii wojskowości, historii sztuki, dziejów miasta Kołobrzeg, Pomorza Zachodniego, a także unikaty wydawnicze, starodruki, fotografie, pocztówki, materiały audiowizualne, dokumenty ikonograficzne, mikroformy, czasopisma.

Biblioteka jest jedynie czytelnią, z wypożyczeniami na miejscu. Ma charakter otwarty: korzystają z jej zasobów zarówno pracownicy muzeum, jak mieszkańcy miasta i powiatu kołobrzeskiego, a także użytkownicy spoza regionu( turyści, studenci i naukowcy polscy i zagraniczni).

                W roku 2008 użytkowników biblioteki było 145 (nie licząc pracowników), wypożyczono 491 woluminów książek oraz 76 woluminów czasopism., zakupiono 21 sztuk wydawnictw.

                Pozyskano 60 sztuk zbiorów bibliotecznych w formie darów i przekazów, do których zostały sporządzone protokoły wyceny.

Pani Agnieszka Wencel sporządziła 172 karty katalogowe, zinwentaryzowała i opracowała 56 woluminów wydawnictw zwartych orz 12 woluminów wydawnictw periodycznych.

Dział Biblioteki wysyłał także obowiązkowe egzemplarze do Biblioteki Narodowej.

 

KWERENDY

W roku 2008 przeprowadzono 17 kwerend oraz 21 konsultacji.

                Pan Janusz Wiażewicz przeprowadził kwerendę mundurów i oporządzenia, wyposażenia i broni. Kwerenda była przeprowadzona do celów przygotowania wystaw czasowych organizowanych przez muzeum oraz wystaw przygotowanych na uroczystości, które miały miejsce poza siedzibą muzeum. Kwerenda dotyczyła także wystawy przygotowywanej wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej w Szczecinie.

                Pani Agnieszka Wencel udzieliła kwerendy na temat poległych żołnierzy i Cmentarza Wojskowego w Kołobrzegu, listów Maxa Regera, gazet i map dotyczących Kołobrzegu z 1938 r. Udzieliła 6 konsultacji dotyczących znanych osób związanych z Kołobrzegiem, informacji potrzebnych do konkursu historycznego i prac magisterskich, oraz o działalności muzeum.

                Pani Anetta Bolechowska przeprowadziła łącznie 7 kwerend: w tym 5 kwerend zbiorów fotograficznych, kart pocztowych, plakatów, dokumentów, grafik - dotyczących przygotowywania wystaw przez muzeum. Kwerendę dotyczącą wczesnośredniowiecznego osadnictwa na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce oraz Kościoła Kalwińskiego.

                Pan Andrzej Kuczkowski przeprowadził kwerendę w Wojewódzkim Urzędzie Konserwatorskim w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie na temat stanowisk archeologicznych na terenie miejscowości Siemczyno, gm. Czaplinek. Kwerenda prowadzona była przed planowymi pracami wykopaliskowymi.

 

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZO - POPULARYZATORSKA

 

WYSTAWY

 

WYSTAWY STAŁE

Oddział Historii Miasta

                                                          Dzieje Kołobrzegu, z filmem

                                                          Zbiory Metrologiczne

Oddział Dzieje Oręża Polskiego

                                                          Dzieje Oręża Polskiego

 

WYSTAWY CZASOWE

                                                          Pamiątka z Kołobrzegu, 31 stycznia 2008-3 maja 2008 (Oddział Historii Miasta)

                                                          Polska Marynarka Wojenna 1918-2008, 16 maja-25 września 2008, ze zbiorów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Wystawa przygotowana z okazji 90. rocznicy utworzenia Marynarki Wojennej. (Oddział Historii Miasta)

                                                          Eureka!, 3 lipca 2008-14 września 2008, interaktywna wystawa przygotowana przez Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego. (Oddział Dzieje Oręża Polskiego, kamienica)

                                                          Fala za Falą- życie codzienne na okrętach Polskiej Marynarki Wojennej w okresie II wojny światowej, 25 września 2008-18 października 2008. Fotografie ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, autorzy wystawy: Stowarzyszenie Lastadia z Gdańska i Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne. (Oddział Historii Miasta)

                                                          Lodołamacze–ocalić od zapomnienia. 18 października 2008-09 listopada 2008, Wystawa fotograficzna przygotowana przez Lecha Trawickiego, Adama Fleksa, Cezarego Jakubowskiego. (Oddział Historii Miasta)

                                                          Wozy bojowe II wojny światowej. 10 września 2008-31 grudnia 2008. Wystawa modeli pojazdów autorstwa Roberta Jurgi. (Oddział Dzieje Oręża Polskiego)

                                                          Józef Piłsudski – w rysunkach Zdzisława Czermańskiego. 10 listopada 2008-31 grudnia 2008. Wystawa rysunków ze zbiorów Muzeum Oręża Polskiego (Oddział Historii Miasta)

                                                          W obcym mundurze. Polskie drogi do niepodległości. 10 listopada 2008-31 grudnia 2008. Wystawa autorstwa p. Barbary Skomiał. (Oddział Historii Miasta)

                                                          Świat Słowian i wikingów. 13 listopada 2008-15 kwietnia 2009. Wystawa przygotowana przez Drużynę Grodu Trygława - Igora Górewicza. (Oddział Dzieje Oręża Polskiego, kamienica)

                                                          W poszukiwaniu nowego domu, 15 grudnia 2008-31 stycznia 2009. Wystawa przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Szczecinie (Oddział Historii Miasta).

 

WYSTAWY ZREALIZOWANE POZA SIEDZIBĄ MUZEUM

                                                          Nowa Huta – Miasto pracy i walki. Przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej.  Zdjęcia prezentowane w holu budynku Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu 11.08.2008-  30.09.2008.

                                                          wystawa w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu im. Tadeusza  Kościuszki z okazji 65-lecia uczelni, 3-7 września 2008.

                                                          wystawa z okazji nadania imienia gen. Władysława Andersa dla 78 Pułku Rakietowego OP w Mrzeżynie 26 września 2008.

                                                          wystawa z okazji 90. tej rocznicy kwartalnika Bellona w Warszawie 25 listopada 2008. Centrum Konferencyjne Wojska Polskiego w Warszawie.

                                                          Potop, Powodzie, Podtopienia, Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, 25.10-05.12.2008. Wystawa przywieziona z Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.

                                                          Wystawa podczas obrad sztabu antykryzysowego - 3 listopada 2008. W siedzibie  Powiatowej Straży Pożarnej w Kołobrzegu.

                                                          Wystawa czasowa Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu,  Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu, 5.12.2008-30.01.2009.

                                                          Organizacja wystawy czasowej CMM Gdańsk: Potop, Powodzie, Podtopienia w Muzeum  Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu. 9.12.2008-31.01.2009.

                                                          Współorganizacja wystawy. wernisaż 8 grudnia 2008 Aula Zespołu Szkół Ekonomiczno- Hotelarskich w Kołobrzegu. Wystawa IPN W poszukiwaniu nowego domu.

 

WYDARZENIA

                                                          Posiedzenie Rady Muzeum w nowym składzie. 29 stycznia 2008

                                                          Przekazanie kopii zabytkowej antaby z 1327 r – odlewu kołatki, pamiątki po ostatnim  pastorze kolegiaty – Paulu Hinzu. Wydarzenie miało miejsce 4 marca 2008.

                                                          Uroczyste nadanie odznaczeń dla kombatantów z Kołobrzegu z okazji 63 rocznicy  zakończenia Walk o Kołobrzeg. Uroczystość z udziałem władz miasta i powiatu oraz Ministra ds Kombatantów i Osób Represjonowanych Januszem Krupskim 17 marca  2008, Oddział Historii Oręża.

                                                          Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum. Obrady Komisji Konkursowej 4 kwietnia  2008. Z 7 zgłoszonych kandydatów wybrano p. Pawła Pawłowskiego, który obowiązki dyrektora objął w dniu 12 maja 2008.

                                                          Uroczystość z okazji 45-lecia Muzeum, z udziałem Starosty Powiatu kołobrzeskiego, 8 maja 2008

                                                          Na wystawę plenerową wrócił po renowacji wielozadaniowy śmigłowiec SM-2 w wersji sanitarnej. 15 maja 2008.

                                                          Akcja BAS-19 - chronimy zabytki techniki - zabezpieczanie i oczyszczanie baterii artylerii stałej na terenie Punktu Bazowania Marynarki Wojennej w Kołobrzegu, 18-19 lipca 2008. Udział w wydarzeniu brali wolontariusze, marynarze, pracownicy muzeum. Muzeum stara się o wpisanie 19 Baterii Artylerii Stałej do Rejestru Zabytków.

                                                          Letnia Noc Muzealna - 9 sierpnia 2008 – zorganizowana w celach promocji Oddziału  Historii Miasta. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 300 osób, dla których udostępniliśmy  nocne zwiedzanie wystaw, koncert kameralny Joanny Steinberg oraz morski poczęstunek.

                                                          Muzeum uczestniczyło w IV Zjeździe Muzeów rejestrowanych w Warszawie, 2 września 2008 – wybory nowego składu Rady – udział w pracach komisji skrutacyjnej.

                                                          26 września 2008 - Muzeum wzięło udział w uroczystym spotkaniu z okazji nadania imienia gen. W. Andersa dla 78 Pułku Rakietowego OP w Mrzeżynie – spotkanie m.in. z Ireną Anders i ostatnim prezydentem na uchodźstwie- Ryszardem Kaczorowskim.

                                                          Dyrektor muzeum wziął udział w Koncercie Charytatywnym w Hali Milenium w  Kołobrzegu na rzecz dofinansowania leczenia chorego chłopca - Michała Bednarczyka. 5  października 2008.

                                                          17 października Muzeum udzieliło pomocy w organizacji Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem. Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu.

                                                          Dyrektor Muzeum otrzymał wyróżnienie Prezydenta Miasta Kołobrzeg z okazji regionalnych Obchodów Dnia Turystyki, za zaangażowanie w pracy nad ożywieniem i urozmaiceniem oferty muzeum oraz współdziałanie na rzecz rozwoju oferty turystycznej miasta, 30 października 2008.

                                                          Muzeum współorganizowało uroczyste obchody „90 rocznicy odzyskania niepodległości”, 11 listopada 2008, - inscenizacja historyczna, wydanie śpiewnika okolicznościowego, współpraca z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz z Wydziałem Kultury Urzędu Miasta Kołobrzeg.

                                                          Muzeum współorganizowało: Święto latarni morskiej w Kołobrzegu, 11 listopada 2008. Uroczyste obchody 63 rocznicy odbudowy Latarni w jej obecnym kształcie.

                                                          Renowacja zabytków - przekazanie 3 eksponatów do renowacji - SU 57 Half-track, p.pancernej armaty 45 mm wz. 1937 oraz przewoźnego stanowiska MG Panzernest, 18 listopada 2008. Prac renowacyjnych podjęła się firma Handmet z Gostynia. Materiały potrzebne do konserwacji przekazała firma Troton z Ząbrowa.

                                                          Współorganizowanie oraz przygotowanie programu imprezy Kołobrzeskie Mikołajki (wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Kołobrzegu) 7 grudnia 2008, Hala Millenium.

                                                          spotkanie z Kierownikiem Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych, ministrem Januszem Krupskim, 17 marca 2008.

                                                          spotkanie z przedstawicielami miasta partnerskiego z Bad Oldesloe (Niemcy), 2 kwietnia 2008.

                                                          Spotkanie i podpisanie porozumienia o współpracę z dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie – dr Marcinem Stefaniakiem. 21 sierpnia 2008 – nawiązanie współpracy.

                                                          Spotkanie i prezentacja Fundacji Animatica ze Szczecina – koncepcje architektoniczne dla muzeum. 20 sierpnia 2008.

                                                          Spotkanie w muzeum z inicjatorami powstania książki biograficznej o kmdr Stanisławie Mieczkowskim, 8 września 2008. Spotkanie z udziałem dr. Hieronima Kroczyńskiego, Antoniego Szarmacha - prezesa Ligii Morskiej i Rzecznej, prof. Dariusza Nawrota - z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Władysława Mieczkowskiego - syna komandora. Wodowanie książki odbędzie się w siedzibie muzeum w 2009.

                                                          Wizyta Jenny Crissey z Polish Museum of America w Chicago - 9 września 2008.

                                                          26 września 2008 zbiory naszego Muzeum oglądali studenci archeologii z Kilonii, będący w trakcie podróżny naukowej śladami wczesnośredniowiecznych miast i zabytków Pomorza. Grupa pod opieką profesora Ulricha Mullera oraz pani dr. Beaty Wywrot-Wyszkowskiej z Instytutu Archeologii PAN zwiedzali także stanowiska w Budzistowie oraz kilka kołobrzeskich zabytków.

                                                          Wizyta senatora RP- Piotra Andrzejewskiego, przedstawiciela senackiej komisji kultury, 27 września 2008.

                                                          Aby do wiosny... – spotkanie z udziałem przewodników, pilotów wycieczek i dziennikarzy - podsumowanie sezonu letniego i przedstawienie nowej oferty kulturalnej Muzeum, 25 października 2008.

                                                          Plenarne posiedzenie Rady Współpracy Organizacji Kombatanckich oraz Związku byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy WP – 28 listopada 2008 – sala plafonowa.

                                                          Spotkanie Naczelników Oddziałów Prewencji, 4 grudnia 2008. Muzeum złożyło pisemny apel o przekazywanie przedmiotów o wartości historycznej, zabezpieczonych podczas wykonywania czynności służbowych Policji.

                                                          Spotkanie dotyczące projektu rewitalizacji zabytkowej kamienicy kupieckiej położonej przy ul. Emilii Gierczak 5 w celu wypracowania projektu funkcjonalnego dla kamienicy, która po generalnym remoncie ma pełnić w całości funkcje wystawiennicze i kulturalne. W spotkaniu uczestniczyli: dr Maciej Płotkowiak - architekt ze Szczecina, dr Hieronim Kroczyński - b. dyrektor muzeum, historyk. 12 grudnia 2008.

 

DZIAŁNOŚĆ EDUKACYJNA

                Muzeum posiada wyodrębniony Dział Edukacji i Upowszechniania. Przed rozpoczęciem każdego nowego roku szkolnego pracownicy działu opracowują i przygotowują ofertę dla szkół. Zawiera ona przykładowe tematy lekcji realizowane na bazie eksponatów lub wystaw stałych i czasowych. W maju każdego roku Dział Edukacji współorganizuje konkurs historyczny z zakresu wiedzy o Ziemi Kołobrzeskiej.

CZWARTKOWE SPOTKANIA Z HISTORIĄ

                Bezpłatne lekcje muzealne dla uczniów oraz osób przygotowujących się do egzaminów z przedmiotów humanistycznych. Przeprowadzono ich łącznie 6.

LEKCJE MUZEALNE

                Lekcje muzealne prowadzone są w trzech grupach tematycznych. Oferta zawiera 24 tematy wykładów, dostosowanych do programu nauczania szkół.

Pracownicy przeprowadzili łącznie 22 lekcje muzealne.

                Pani Anetta Bolechowska opracowała nowe tematy lekcji muzealnych w wersji multimedialnej: „Dzieje kołobrzeskich solanek”, „Ciekawostki z dziejów Kołobrzegu”.

USŁUGI PRZEWODNICKIE

                W roku 2008 oprowadzono 239 grup zorganizowanych, w tym 206 w oddziale Dzieje Oręża Polskiego i 33 w oddziale Historii Miasta.

 

                Dział marketingu opracował nowy program wycieczki dla grup zorganizowanych „Twierdza Kołobrzeg”: Historia – Kultura - Edukacja. Scenariusz jest gotowym pomysłem na zorganizowanie czasu wolnego w oparciu o atrakcyjne formy edukacji historycznej i regionalnej, jakie oferuje miasto - twierdza: Kołobrzeg.

 

PROJEKT LUDZIE I ICH PASJE

                Muzeum rozpoczęło nowy cykl spotkań o charakterze edukacyjnym. Ludzie i ich pasje to spotkania z pasjonatami, miłośnikami historii i kultury, amatorami i profesjonalistami. Jest to również sposób promowania lokalnej działalności artystycznej, wydawniczej, lokalnej aktywności w stowarzyszeniach i fundacjach, kolekcjonerstwa, aktywnego spędzania czasu wolnego. Spotkania odbywają się w formie co miesięcznych prezentacji i moderowanej dyskusji na tematy związane z historią i kulturą, której towarzyszą pokazy multimedialne lub wystawy czasowe.

Projekt ma na celu przyczynić się do integracji społecznej mieszkańców obszarów wiejskich oraz działać na rzecz wspierania inicjatyw lokalnych. Spotkania mają wzbudzić aktywność mieszkańców gminy, wyrównać ich dostęp do kultury i edukacji kulturalnej, jednocześnie przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich należących do Powiatu Kołobrzeskiego.

1) Historia mody i obyczajów plażowych, 18 września 2008, Roman Czejarek

2) Jak to w dawnej Polsce miecze kuto, 23 października 2008, Zbigniew Juszkiewicz

3) Wojskowe znaki tożsamości - od czasów starożytnych do współczesności, 20 listopada 2008, Aleksander Rostocki

4) Latarnie Morskie polskiego wybrzeża - 11 grudnia 2008, Apoloniusz Łysejko

 

Projekt Ludzie i ich pasje został wpisany do programu Europejski Fundusz Społeczny  – wniosek o dofinansowanie zostanie złożony w styczniu 2009 r. Priorytet VII – PO Kapitał Ludzki: Promocja integracji społecznej, działanie 7.3 - inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

WOLONTARIAT

                Dział marketingu przygotował ofertę Muzeum dotyczącą Wolontariatu. Program został już uruchomiony podczas „Akcji BAS-19”, „Fortissimo – Muzyczne spotkania na forcie”, oraz podczas konferencji naukowej z okazji Święta Niepodległości 10.11.2008r. (Zespół Szkół Morskich). Do programu zgłosili się także uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych oraz Harcerze z ZHP, oddział Kołobrzeski.

PODRÓŻE HISTORYCZNE

                10 wrześniaRejon Pamięci Narodowej: Cedynia - Siekierki - Gozdowice, wycieczka historyczno-wojskowa środowisk kombatanckich, marynarzy oraz młodzieży z powiatu kołobrzeskiego i gryfickiego

KONKURSY

                Muzeum współorganizowało wraz ze Szkołą Podstawową nr 4 w Kołobrzegu, powiatowy konkurs historyczny KOŁOBRZEG – MOJA MAŁA OJCZYZNA. Twierdza Kołobrzeg. Konkurs adresowany do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. 21 maja 2008.

 

Muzeum brało udział w Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym: Muzealne spotkania z fotografią, kwiecień – maj 2008

 

Muzeum brało udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym: Moja przygoda w Muzeum, kwiecień – maj 2008r

 

DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZACYJNA

                Komunikacja zewnętrzna służy służy dialogowi z istotnymi dla muzeum grupami otoczenia- publiczność, inne muzea, media, świat polityki, etc. Podstawą polityki komunikacji jest całościowy wizerunek muzeum, na który składa się jednolity i niepowtarzalny obraz muzeum oraz zachowania komunikacyjne, które instytucja kieruje ku odbiorcy, mediom, centrom finansowym, instytucjom, innym muzeom. Elementami polityki komunikacji są reklama oraz public relations (działania na rzecz popularyzacji), których celem jest skuteczne informowanie potencjalnej publiczności o ofercie usług świadczonych przez muzeum i budzenie zainteresowania muzeum i jego wystawami. Za pomocą tych instrumentów muzeum kieruje na siebie uwagę odbiorców niezbędną do funkcjonowania.

                W 2008 roku muzeum zakupiło namiot wystawienniczy z logo i nazwą muzeum, oraz logo Powiatu Kołobrzeskiego, służący celom promocyjnym i reklamowym podczas spotkań i zlotów o tematyce historycznej.

                W czerwcu i sierpniu wydaliśmy dwie edycje ulotek reklamowych zawierających informacje o ofercie i godzinach otwarcia wystaw.

Ponadto wydaliśmy plakat reklamowy z hasłem PODBIJAMY SERCA–WYZWALAMY EMOCJE w formacie A3.

Zaprojektowaliśmy i oddaliśmy do wydruku papier firmowy muzeum w nakładzie 10 tys. sztuk.

Zaprojektowaliśmy oraz pozyskaliśmy sponsorów na wydanie nowych biletów wstępu na dwa oddziały muzeum. Nakład 80 tys. sztuk.

Pracownicy merytoryczni otrzymali także wizytówki imienne.

Na podstawie umowy użyczenia z Tadeuszem Waśko, Muzeum pozyskało pojazd GAZ-69 do celów promocyjnych z wyklejonym logo i nazwą Muzeum Oręża Polskiego.

                Informacje o muzeum ukazały się w książce: „Pojazdy Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie 1939-1947” autorzy A. Kamiński, T. Szczerbicki, wyd. L&L 29.07.2008.

Informacje o muzeum ukazały się w publikacji Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu na rok 2009.

                Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Commitment to Europe, arts & business. Informacje o muzeum ukazały się w w newsletterze redagowanym przez fundację.

                Polskie Radio Koszalin w Muzeum. Studio Plenerowe - 29 sierpnia, audycja na żywo w oddziale Dzieje Oręża Polskiego.

Muzeum wystąpiło w programie Projekt Plaża TVN – prowadzonym przez red. Oliwiera Janiaka- 14 sierpnia 2008,

Muzeum wystąpiło w programie TVP PR I, Kawa czy herbata, 9 lipca 2008.

                Muzeum wystosowało ofertę edukacyjną i wystawienniczą do Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Wojska Polskiego. Oferta wysłana 7 listopada 2008. W odpowiedzi zgłaszają się kolejne jednostki wojskowe, które oferując współdziałanie, planują podróże historyczno-wojskowe w oparciu o ofertę Muzeum.

                Muzeum przygotowało ofertę dla szkół kołobrzeskich – oferta organizacji rad pedagogicznych w muzeum.

                Muzeum przygotowało prezentację nowej koncepcji utworzenia oddziału lotniczego MOPK w Rogowie, gm. Trzebiatów, 15 października 2008 - współorganizacja spotkania w hangarze lotniczym, na terenie dawnego lotniska, obecnie siedziby Fundacji Fort-Rogowo. (prezentacja multimedialna Power Point).

 

Przekazujemy gotowe treści i komunikaty do działu informatyki oraz do działu promocji Starostwa Powiatowego – Powiatowy System Informacyjny (PSI ). Zawsze do 25 dnia każdego miesiąca. Dotyczy to również Biuletynu Informacji Publicznych.

 

Współpracujemy z mediami - gazety lokalne i krajowe, telewizja lokalna, telewizja regionalna i prywatni operatorzy telewizyjni, portale internetowe:

Gazeta Kołobrzeska

Głos Koszaliński

Kulisy

Kurier Szczeciński

Gazeta Wyborcza

Telewizja Kablowa Kołobrzeg

Telewizja Polska Szczecin

Telewizja Polska

Telewizja TVN

Polskie Radio Koszalin

Miesięcznik Odkrywca

Gazeta Rycerska

INFORT – publikacja Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji

Goniec Plażowy

Strefa Słońca

 

Muzeum utworzyło swój własny profil na portalach:

Myspace.com: www.myspace.com/muzeumkolobrzeg

Independent.pl/muzeumoreza

Muzea w Polsce - Museo.pl

Zarządzanie Kulturą.pl

Baza Instytucji - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Punkt Kontaktowy ds Kultury)

Travelling Polska.pl- Polski Serwis Turystyczny

Qulturka.pl – Portal dziecko i kultura.

Purpose- przedsiębiorczość w kulturze

Kołobrzeg.pl – oficjalny serwis miasta

E-kg.pl

Historia i Media.pl

Culture.pl

Wiadomości24.pl

Fortyfikacje w Polsce – Fortress.pl

Portal Netbird.pl

Forum Militarne Podróże.pl

Koszalińskie Forum Historyczno -eksploracyjne

Historycy.org

Twoje Forum Lotnictwa

Forum Konflikty Zbrojne

 

WSPÓŁPRACA

                Do działań promocyjnych należy także nawiązywanie współpracy z różnymi instytucjami, organizacjami, firmami oraz osobami prywatnymi – kolekcjonerami i pasjonatami historii:

Współpraca dotyczy renowacji i konserwacji eksponatów oraz wzbogacania zbiorów muzealnych, doradztwo techniczne, a także pomoc przy organizacji wystaw, wydarzeń kulturalnych, edukacji historycznej i programach partnerskich. Przygotowywanie umów współpracy. Udział w spotkaniach biznesowych i wydarzeniach kulturalnych organizowanych w Kołobrzegu, w Polsce i zagranicą. Pozyskiwanie sponsorów i mecenasów kultury.

 

Muzeum nawiązało współpracę z :

Liga Morska i Rzeczna

Fundacja Fort - Rogowo

Stowarzyszenie Militarni pl., Szczecin

Wydawca Miesięcznika „Odkrywca”, Wrocław

Stowarzyszenie Miłośników Militarnej Historii Bornego Sulinowa

Skansen Grupa Warowna „Cegielnia” z Wałcza

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze „Baszta Kaszana”, Trzebiatów

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze - Kołobrzeg

Punkt Bazowania Marynarki Wojennej w Kołobrzegu

Dowództwo 8 Dywizji Obrony Wybrzeża w Świnoujściu

78 Pułk Rakietowy Obrony Powietrznej im. gen W. Andersa w Mrzeżynie

Stowarzyszenie Miłośników Archeologii Militarnej „Pomorze”

Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Towarzystwo Naukowe im. Karola Estreichera, Fort Gerharda - Świnoujście

Towarzystwo Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Grupa Warowna Scharnhorst, Międzyrzecki Rejon Umocniony

Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej Festung Breslau

Portal Festung Kolberg 1945

Wielkopolska Grupa Miłośników Historii „Wiarus”

Regiment Pruski Infanterie – Regiment von Hamberger nr 52 z Gdańska

GRH Kołobrzescy Kupcy Solni

Lazarus - Stowarzyszenie św. Łazarza (Rycerski i Szpitalny Zakon św Łazarza z Jerozolimy)

Pomorskie Forum Eksploracyjne

Tropiciele Fortyfikacji „Trackers of Fortifications” z Wronek

Portal Bunkry dla Bunkrowców

WGR Sensacje XX wieku

Centrum Promocji Gminy Cedynia

Muzeum Historii Twierdzy w Forcie Zachodnim w Świnoujściu

Grupa Inscenizacji Historycznych Pomerania 1945

Stowarzyszenie Miłośników Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego w Niechorzu

Instytut Pamięci Narodowej

Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku

Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu

Lubuskie Muzeum Wojskowe z/s w Drzonowie

Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku, Oddział Grodzisko w Sopocie

Muzeum Archeologiczne w Gdańsku – Błękitny Baranek

Muzeum Miasta Wrocławia, Arsenał

Muzeum Miasta Wrocławia, Muzeum Archeologiczne

Polish Museum of America w Chicago

Zespół Szkół Morskich im. Polskich Rybaków i Marynarzy w Kołobrzegu

Zespół Szkół Mechanicznych im. Bolesława III Krzywoustego w Kołobrzegu

Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Kołobrzegu

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu

Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie

100 Kołobrzeska Drużyna Harcerska „Ha-Ha”

Jarosław „Jerry” Bogusławski

Mohort, Pokazy Historyczne

 

Współpraca z Urzędem Miasta Kołobrzeg:

Miejski Ośrodek Kultury – Kołobrzeskie Mikołajki 7 grudnia 2008

Rada Kultury miasta Kołobrzeg – projekt Kołobrzeg - Twierdza Kultury 2008

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Kołobrzegu – współpraca i promocja

Urząd Miasta Kołobrzeg- Wydział Architektury – projekt Baltic Fort Route + Fortissimo

Urząd Miasta Kołobrzeg – Wydział Kultury – obchody 90-lecia Odzyskania Niepodległości 11 listopada 2008

 

PATRONATY

Muzeum objęło patronatem:

1) ekspedycję badawczą na wrak pancernika Schleswig-Holstein.

12 września 2008 r wyruszyła polska ekspedycja mająca na celu odnalezienie w wodach Bałtyku wraku niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein. Organizatorem ekspedycji jest redakcja Magazynu Nurkowanie. Z wyprawy tej ma powstać film oraz wystawa wielkoformatowych fotografii, którą będzie można obejrzeć w siedzibie naszego muzeum. Planowane otwarcie wystawy w dniu 1 września 2009 r. Muzeum udzieliło pomocy finansowej oraz promocyjnej.

2) budowę skansenu archeologicznego na terenie Reduty Solnej w Kołobrzegu. Pomysłodawcami i realizatorami projektu jest Grupa Rekonstrukcji Historycznej Kołobrzescy Kupcy Solni. Skansen ma spełniać funkcje edukacyjne – m.in. poprzez pokazy odtwórstwa wczesnośredniowiecznych rzemiosł. Przewidywany termin realizacji zadania przewiduje się na kwiecień 2009 r. Rolą Muzeum w projekcie jest pomoc merytoryczna i promocyjna. (opiekę merytoryczną prowadzi p. Andrzej Kuczkowski)

 

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

                Z okazji Święta Niepodległości, podczas konferencji popularnonaukowej 10 listopada 2008 r miała miejsce prezentacja pierwszego Muzealnego Zeszytu Historycznego, poświęconego Mundurowi Wielkopolskiemu. Redaktorem Zeszytu jest dr Hieronim Kroczyński.

Muzealny Zeszyt Historyczny stanowi początek serii wydawniczej poświęconej zabytkom znajdującym się w kolekcji Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.

 

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA I GOSPODARCZA

KAMIENICA KUPIECKA

W 2008 r muzeum prowadziło sprawę remontu XV-wiecznej Kamienicy Kupieckiej (tzw Schlieffenów) przy ul. Gierczak 5, na której remont uzyskano dotację z MKiDN w roku 2008 (na podstawie wniosku do programu operacyjnego Dziedzictwo Kulturow MKiDN złożonego 30 stycznia 2008).

Prace remontowe dotyczyły I etapu – remont elewacji i kanalizacji deszczowej.

Współpraca z firmą Ekobud z Koszalina, przygotowywanie materiałów i dokumentów przetargowych, współpraca z BIP Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Koszalinie, Urzędem Zamówień Publicznych, Ministerstwem Kultury. Przetargi na wykonanie robót odbyły się w dniach 8 września 2008 r, oraz 29 września 2008 r. Obydwa unieważnione - nie wyłoniono wykonawcy. Umowa na uzyskanie dotacji z MKiDN nie została zrealizowana ze względu na niemożliwość zakończenia prac przy zabytku w terminie i rozliczenia dotacji.

Dział marketingu złożył ponownie wniosek do programu operacyjnego MKiDN na rok 2009 w dniu 25 listopada 2008 r.

Ponadto Muzeum otrzymało dofinansowanie do remontu kamienicy od Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu. Na mocy Uchwały Rady Powiatu z dnia 27 października 2008 r.

Kamienica Kupiecka została wpisana do projektu Europejski Szlak Gotyku Ceglanego EUROB.

 

RENOWACJA I POZYSKIWANIE SPRZĘTU WOJSKOWEGO

Dział Administracji przygotował wniosek o dofinansowanie zadania: Renowacja zabytkowego ciężkiego sprzętu wojskowego wyeksponowanego na wystawie plenerowej oraz Konserwacja fokmasztu ORP Burza. Wniosek złożono do programu Mecenat 2008 MKiDN w dniu 30 stycznia 2008, Wniosek nie uzyskał dotacji.

W roku 2008 złożono 4 wnioski do Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczące przyznania wycofywanego sprzętu z Sił Zbrojnych.

Na dzień 1 grudnia 2008 Muzeum otrzymało potwierdzenie o przekazaniu do naszych zbiorów samolotu szkolno-treningowego TS-Iskra z 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego z Malborka oraz stację naprowadzania rakiet SNR-125M z kompletnym wyposażeniem i laboratorium do szkolenia obsług startowych.

Muzeum otrzymało także zapewnienie o złożeniu w formie daru munduru po gen. dyw. Andrzejewskim oraz munduru od gen bryg Mariana Deringa.

Na wystawę plenerową powrócił po renowacji wielozadaniowy śmigłowiec SM-2 w wersji sanitarnej. Renowacji dokonał p. Henryk Olesiński ze Świdwina.

Firma Krzem - Mirosław Placha, dokonała konserwacji (piaskowanie, malowanie) 3 min morskich z ekspozycji plenerowej.

Do rekonstrukcji i konserwacji przekazano panu Zbigniewowi Juszkiewiczowi z Piły dwie szable MOPK/B/983 oraz MOPK/B/1196

Zawarto umowę z PW Handmet, Sławomir Handke z Gostynia na usługi konserwacyjno-remontowe oraz uzupełnienie braków oraz uruchomienie amerykańskiego transportera opancerzonego Half-track SU-57, wraz z 45 mm armatą przeciwpancerną wz 1937 i przewoźnego stanowiska pancernego Panzernest. Umowa z dnia 18 listopada 2008.

W 2008 roku dokonano we własnym zakresie renowacji i konserwacji:

wyrzutnia 2P27 BRDM

działo bezodrzutowe B-10

działo bezodrzutowe B-11

wyrzutnia SCUD

25 sztuk pocisków do karabinu

12 sztuk pocisków do ppsz

19 sztuk grotów włóczni

2 modele okrętów

1 kula żeliwna

 

SPRAWY ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZE

                                                          Dział administracji dokonał wprowadzania danych do Księgi Inwentarzowej - przedmiotów zakupionych w okresie styczeń-grudzień 2008.

                                                          Na mocy decyzji Zarządu Powiatu z dnia 15 października 2008, muzeum otrzymało do użytkowania samochód osobowy marki DACIA Logan, nr rej ZKL 01SP

                                                          Opracowano nowy Regulamin Pracy Muzeum. Regulamin obowiązuje od dnia 3 listopada 2008.

                                                          Opracowano Rzeczowy Wykaz Akt zgodnie z wytycznymi, normami i klasyfikacją archiwalną.

                                                          Dokonano przeglądu akt w dziale administracji i po weryfikacji wstępnej przekazano je do archiwum.

 

ODDZIAŁ DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO

                                                          Muzeum odnowiło opisy na wystawie głównej i plenerowej

                                                          Muzeum odnowiło we własnym zakresie ogrodzenie przy ul. E. Gierczak

                                                          Przeprowadzono remont w pokoju muzealnym. Pozyskano wyposażenie z Ośrodka Wypoczynkowego Gryf w Kołobrzegu na podstawie protokołu przekazania z dnia 07.10.2008 – o nieodpłatne przekazanie sprzętu.(na mocy decyzji Zarządu Powiatu Kołobrzeskiego z dnia 03.09.2008)

                                                          Dokonano wymiany uszkodzonej szyby w oknie na wystawie, zamontowano wywietrznik w oknie piwnicy kamienicy

                                                          Zlecono naprawę przepływowego podgrzewacza wody, wymianę stycznika, bezpieczników i świetlówek, zamontowano nowa lampę halogenową

                                                          Zlecono wymianę wybitej szyby w drzwiach sali techniki

                                                          przeprowadzono dwie akcje antymolowe na wystawie głównej oraz w magazynie U.

                                                          Przeprowadzono akcję deratyzacji

                                                          Zlecono naprawę dachu w pawilonie wystawienniczym

                                                          Z Zakładu Zieleni, Dróg Mostów i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kołobrzeg otrzymano 10 koszy na śmieci i 5 ławek na ekspozycję plenerową.

                                                          Przygotowano i wyposażono pomieszczenie do pracy dla pracownika Pracowni Archeologicznej – w kamienicy

                                                          Wykonano automatykę grzewczą w wymiennikach ciepła

 

ODDZIAŁ HISTORII MIASTA

                                                          Dokonano zakupu wyposażenia stanowiska Specjalisty ds marketingu. Koszty zakupu zostały pokryte przez Powiatowy Urząd Pracy na podstawie wniosku Muzeum o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia stanowiska. Wniosek został złożony w dniu 17 czerwca 2008. (Umowa z Urzędem Pracy nr 7/9342/2008 z dnia 9 lipca 2008r)

                                                          Odnowiono pomieszczenie Administracji wraz z przyległym korytarzem i szatnią dla zwiedzających

                                                          Odnowiono hole wejściowe od ul Armii Krajowej i Dubois

                                                          Wykonano postumenty, stojaki i podesty potrzebne do realizacji wystaw stałych, czasowych oraz wyjazdowych.

                                                          Wykonano automatykę grzewczą w wymiennikach ciepła

                                                          Dokonano przeglądu i naprawy dachu.

                                                          Dokonano okresowego przeglądu zabytkowego plafonu w Sali Plafonowej

 

PODSUMOWANIE

                W roku sprawozdawczym w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu nastąpiły zmiany na stanowiskach kierowniczych, istotnych dla wypełniania misji instytucji.

Powołany na stanowisko Dyrektora - mgr Paweł Pawłowski przyjął nowe założenia zarządzania instytucją, rozpoczął działania polegające na wdrażaniu nowej polityki funkcjonowania muzeum.

Istotnym działaniem było również utworzenie nowego stanowiska: specjalisty ds marketingu. Działania marketingowe miały na celu wprowadzenie na rynek instytucję kultury. Muzeum stało się widoczne, rozpoznawalne, konkurencyjne, posiada czytelną i zrozumiałą, niepowtarzalną ofertę. Marketing w muzeum polegać ma na budowaniu trwałych relacji instytucji z odbiorcami. Jego szczególną rolą jest wypracowanie polityki komunikowania się z odbiorcą, polityki usług i produktu, polityki cen i dystrybucji.

                Po dokonaniu wstępnej analizy instytucji zdecydowano się na położenie głównego nacisku na politykę komunikacji: na działania public relations jak promocja i reklama oraz polepszenie systemu dystrybucji informacji pomiędzy muzeum a odbiorcami. Do priorytetowych zadań zaliczono wdrożenie mechanizmów komunikacji z odbiorcami poprzez promocję poza siedzibą muzeum, uczestniczenie w wydarzeniach adresowanych do grupy odbiorców naszej oferty, jak zloty, spotkania historyczne i militarne, stworzenie jednolitego i niepowtarzalnego obrazu instytucji (logo, hasła reklamowe, projekt i kolorystyka druków reklamowych) oraz kreowanie nowych wydarzeń – jak „Letnia Noc Muzealna”, oraz wzbogacenie oferty projektem edukacyjnym „Ludzie i Ich Pasje”.

                Do działań poszerzających krąg odbiorców należy także organizowanie wystaw czasowych poza siedzibą muzeum, nawiązywanie nowych kontaktów, pozyskiwanie sympatyków i pasjonatów historii, wolontariuszy, a przede wszystkim sponsorów i mecenasów kultury. Muzeum także wytworzyło nowy system komunikacji z mediami: udział w programach telewizyjnych, umieszczanie oferty muzeum w internecie, redagowanie gotowych komunikatów prasowych.

Poprawa komunikacji ma także nastąpić wraz z uruchomieniem strony domowej muzeum. Obecnie prowadzony przez Starostwo Powiatowe serwis informacyjny nie jest wystarczający.

Wszystkie te działania mają na celu skutecznie docierać z informacją do odbiorców o działaniach muzeum. Celem jest wytworzenie nowego wizerunku muzeum jako instytucji otwartej na potrzeby odbiorców, nowoczesnej, reagującej na przemiany życia społecznego i gospodarczego a także wyznaczającego kierunki rozwoju kultury miasta.

                Decyzje merytoryczne dotyczące spraw organizacyjnych, artystycznych i wyboru tematów wystaw są zawsze decyzjami o charakterze finansowym. W ramach ściśle ustalonego i ograniczonego budżetu najważniejsze jest planowanie oraz poszukiwanie innych źródeł finansowania działań: poprzez wprowadzenie usług dodatkowych, aplikowanie o dofinansowanie do programów Unii Europejskiej czy współpracę ze sponsorami. Bez długofalowej współpracy z organem prowadzącym, Radą Powiatu oraz Urzędem Miasta Kołobrzeg nie jest możliwe podejmowanie strategicznych rozwiązań. Najważniejszym celem jaki stawiamy sobie w roku przyszłym jest zainteresowanie decydentów dla spraw służących rozwojowi Muzeum i uwzględnieniu jej potrzeb w długofalowych planach inwestycyjnych

                Poszukiwania nowych form wyrazu skierowane zostały nie tylko na tworzenie kolekcji, konserwacje zbiorów, ale przede wszystkim na człowieka. Sprawiły, że Muzeum postrzegane jest w obecnej chwili jako pole aktywnej kreacji, przyczyniającej się do tworzenia nowej wrażliwości odbiorcy. Priorytetem stają się zagadnienia edukacji muzealnej oraz tworzenie koncepcji wystawienniczej opartej na narracji otwartej na różnorodne interpretacje. Muzeum opracowuje obecnie projekty edukacyjne i wystawiennicze, atrakcyjne w formie i treści dla widza.

                Duża rolę przywiązujemy obecnie do działań i aranżacji w sferze obsługi klienta muzeum. Planujemy przebudowę holu głównego w oddziale Dzieje Oręża Polskiego by podnieść atrakcyjność instytucji. W projekcie uwzględniliśmy utworzenie sklepu wydawnictw, Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej i Kulturalnej oraz kawiarni muzealnej, a przede wszystkim otwartej kasy i nowej aranżacji wnętrza polegającej na czytelnym oznakowaniu, zastosowaniu harmonijnej kolorystyki, nowoczesnych rozwiązań technicznych. Wejście do Muzeum ma stanowić pierwszy punkt obsługi klienta oraz wizytówkę placówki. W sferze polityki cen zastosowano nowe ceny biletów, wprowadzono bilet rodzinny oraz zmieniono wygląd biletów, który stał nośnikiem reklamy – biletem pamiątkowym. Na rok następny, po przeanalizowaniu kryteriów socjoekonomicznych oraz badania opinii odbiorców, postanowiliśmy wprowadzić także jeden bilet na trzy oddziały.

                Planowane przychody na rok 2008 w wysokości 1.256.833,00 zł Muzeum wykonało w 104,1%. Przychody na dzień 31 grudnia 2008 r wynoszą 1.308.979,00zł (o 52.146,00zł więcej niż zakładany plan), na co składają się przychody własne w wysokości 521.835,00zł; dotacja w wysokości 774.500,00 zł oraz refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy: 12.644,00 zł..

Frekwencja zwiedzających wystawy oraz dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu znajdują się na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Na dzień 31 grudnia 2008 r frekwencja zwiedzających wynosiła ogółem: 114.368 osób (w tym 80.405 sprzedanych biletów oraz 33.936 wejść bezpłatnych) z czego uzyskano dochód 473.873,00 zł. Łącznie z wejściami bezpłatnymi (13.246 osób) na wystawy czasowe oraz inne wydarzenia kulturalne odbywające się na terenie Muzeum – całkowita frekwencja w roku 2008 wyniosła 127.614 osób.

                Znaczny wpływ na ilość zwiedzających w sezonie letnim miały także tendencje spadkowe w ruchu turystycznym spowodowane znacznymi wahaniami kursu walut, mocnym kursie złotego, wejściem Polski do strefy Schengen oraz spadkiem cen połączeń lotniczych. Nastąpił wzrost liczby zagranicznych wyjazdów długookresowych. Polacy wybierali także tańsze oferty zagraniczne. Z kolei zmalała liczba grup zorganizowanych obcokrajowców – w 2008 r była o 6,9% mniejsza niż w roku ubiegłym.

                Jednak swoimi działaniami – przede wszystkim współpracą z wieloma podmiotami kultury, pasjonatami i lokalnymi mediami, a także poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej projektem „Ludzie i ich pasje”, Muzeum zdołało zwrócić uwagę odbiorcy miejscowego. Średnia liczba osób -  głównie mieszkańców miasta - podczas tych spotkań wynosiła 100 - 120 osób. Projekt rozpoczął się po sezonie letnim. Od września odbyły się cztery tematyczne spotkania. Cykl spotkań będzie kontynuowany w 2009 roku. Muzeum stara się o dofinansowanie projektu z programu Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin naboru wniosków upływa w styczniu 2009 r.

W roku 2008 Muzeum w pełni zrealizowało zakładany plan finansowy, plan pracy działań wystawienniczych oraz plany pracy poszczególnych działów Muzeum.

 

 

opracowała

Malwina Markiewicz

Specjalista ds marketingu i promocji

 

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.