Muzeum Oręża Polskiego wzbogaciło się o kolejne eksponaty. Tym razem od osoby prywatnej, Pani Anny Molendowskiej, która postanowiła przekazać do muzeum pamiątki po swoim ojcu.

Pan Witold Ostrowski, weteran walk o Kołobrzeg, nauczyciel szkoły w Błotnicy, społecznik, założyciel symbolicznego Parku Pamięci w Błotnicy.

Otrzymaliśmy kilkadziesiąt egzemplarzy pamiątek: medali  (m.in.: „za udział walk o Berlin”, „za Odrę-Nysę-Bałtyk”; „za udział w wojnie obronnej ojczyzny”), odznak. Wśród przekazanych darów są również fotografie, legitymacje, karty żywnościowe, akt erekcyjny założenia Parku Pamięci Narodowej w Błotnicy. Dodatkowo pokaźny zbiór broni  (destrukty z okresu II wojny światowej) oraz zbiór ceramiki znalezionej na terenie osady w Błotnicy.

 

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.