W 2015 roku nasze muzeum otrzymało od Pani Ruth Priese z Berlina, niezwykle cenny zbiór.

Składa się na niego przeszło 80 przedwojennych kart pocztowych i fotografii z widokami Kołobrzegu oraz innych miast, w tym miejscowości Pomorza Zachodniego. W dużej części zostały one wykorzystane na wystawie czasowej „Dawny Kołobrzeg”, którą można było oglądać od 14 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r.

W bieżącym roku Pani Ruth Priese, która jak się okazało jest córką Paulusa Hinza – ostatniego pastora kołobrzeskiej kolegiaty – przekazała nam kolejny zbiór fotografii i kart pocztowych, tym razem związanych wyłącznie z Kołobrzegiem. W dużej mierze są to zdjęcia prezentujące przedwojenne wyposażenie kolegiaty, a wiele spośród nich możemy znaleźć w książce poświęconej kołobrzeskiej bazylice pt. „Der Kolberger Dom und Seine Bildwerke”, której autorem jest wspomniany pastor. W przekazanym zbiorze znalazły się także widoki powojennego Kołobrzegu z lat 50' i 60' XX w.

Podarowane fotografie i pocztówki znacząco powiększą muzealne zbiory ikonograficzne dotyczące historii naszego miasta. Prawdopodobnie zostaną także wykorzystane przy organizacji planowanej wystawy o powojennych losach Kołobrzegu.

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.