Muzeum Pamiątek Wojsk Inżynieryjnych 1.AWP w Gozdowicach otrzymało nowe tablice edukacyjno-informacyjne do wystawy stałej oraz materiały promocyjne.

 

Zadanie polegające na wykonaniu 7 nowych tablic oraz wydrukowaniu 5.000 sztuk ulotek informacyjnych zrealizowało Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu - jako partner i koordynator projektu utworzenia Zachodniopomorskiego Szlaku Muzeów Wojskowych. Zadanie zostało dofinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.

Tablice i ulotki dotyczą historii wojsk inżynieryjnych 1 Armii Wojska Polskiego i operacji wojskowych z marca i kwietnia 1945r, historii, technologii przepraw mostowych oraz tworzenia Zachodniopomorskiego Szlaku Muzeów Wojskowych.

 

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.