23-25 maja 2014r zapraszamy na X Jubileuszowy Targ Solny. W tym roku spotkamy się ze średniowiecznymi rzemieślnikami w nowym miejscu. na Skwerze kmdr Mieszkowskiego przy Latarni Morskiej, swoje obozy i rękodzieło zaprezentują grupy rekonstrukcji historycznej z całej Polski.

 

X Hanzeatycki Targ Solny to piknik w formie otwartej, w tym roku w nowym miejscu: obok Latarni Morskiej -  na Skwerze kmdr Mieszkowskiego. Zapraszamy!

Wydarzenie odbywa się z okazji Dni Partnerskich Miasta Kołobrzeg, z okazji 759 rocznicy lokacji miasta (1255r)

patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:

Marek Hok - Poseł na Sejm RP

Anna Mieczkowska- Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego

Janusz Gromek- Prezydent Miasta Kołobrzeg.

 

wydarzenie otrzymało dofinansowanie ze strony Gminy Miasto Kołobrzeg.

 

PROGRAM:

 

DZIEŃ I

Piątek, 23 maja 2014 roku

 

15 00    gotowość stoisk rzemieślników na terenie Targu przy Latarni Morskiej

15 30 - 16 00 przemarsz uczestników Targu do Regionalnego Centrum Kultury

16 30 - 17 30 udział w uroczystym otwarciu Dni Kołobrzegu – oficjalne rozpoczęcie X Hanzeatyckiego Targu Solnego

17 30 - 17 45 powrót uczestników na teren Targu Solnego przy Latarni Morskiej

17 45 - 18 00    pokazy wczesnośredniowiecznych rzemiosł: tkactwo, pieczeniepodpłomyków, mielenie zboża na żarnach, średniowieczna medycyna, lepienie przedmiotów z gliny, średniowieczne gry i zabawy, obróbka bursztynu

18 00 – 18 30 pokazy pojedynków wczesnośredniowiecznych wojów

18 30 – 19 00  pokazy wczesnośredniowiecznych rzemiosł: skręcanie powrozów, wiązanie sieci, wyplatanie koszy, odkuwanie grotów i krzesiw, rozniecanie ognia dawnymi metodami

19 00 zakończenie I dnia Targu Solnego

 

DZIEŃ II

Sobota, 24 maja 2014

 

10 00 – 11 00 pokazy wczesnośredniowiecznych rzemiosł: skręcanie powrozów, wiązaniesieci, wyplatanie koszy, odkuwanie grotów i krzesiw, rozniecanie ognia dawnymi metodami

10 00 – 19 00 stały pokaz: warzenia piwa, pieczenia podpłomyków, wybijanie okolicznościowej monety, historyczne gry i zabawy, obróbka bursztynu, pieczenie podpłomyków, wyplatanie koszy, lepienie garnków, strzelanie z łuku

11 00 -12 00 pokazy walk wczesnośredniowiecznych wojów

12 00 -12 30 pokaz wyrobu masła w masielnicy

12 30 – 14 00 pokazy wczesnośredniowiecznych rzemiosł: skręcanie powrozów, wiązanie sieci, wyplatanie koszy, odkuwanie grotów i krzesiw, rozniecanie ognia dawnymi metodami

16 30 – 17 30 pokazy pojedynków wczesnośredniowiecznych wojów

17 30 – 19 00 pokazy wczesnośredniowiecznych rzemiosł: skręcanie powrozów, wiązanie sieci, wyplatanie koszy, odkuwanie grotów i krzesiw, rozniecanie ognia dawnymi metodami

19 00 zakończenie II dnia Targu Solnego

 

DZIEŃ III

Niedziela, 25 maja 2014

 

10 – 11 00 pokazy wczesnośredniowiecznych rzemiosł: tkactwo, mielenie zboża na żarnach, średniowieczna medycyna,

10 00 – 19 00 stały pokaz: warzenia piwa, pieczenia podpłomyków, wybijanie okolicznościowej monety, historyczne gry i zabawy, obróbka bursztynu, pieczenie podpłomyków, wyplatanie koszy, lepienie garnków, kucia grotów, strzelania z łuku

11 00 -12 00 pokazy walk wczesnośredniowiecznych wojów

12 00 -12 30 pokaz wyrobu masła w masielnicy, wiązania sieci

12 30 – 13 00 pokaz rozniecanie ognia dawnymi metodami, wiercenie drailą i violą

13 00 – 14 30 pokaz skręcanie powrozów, gry na rogu, przędzenia nici

15 00 - 16 00 pokazy wczesnośredniowiecznych rzemiosł: skręcanie powrozów, wiązaniesieci, wyplatanie koszy, odkuwanie grotów i krzesiw,

16 00 – 17 00 pokazy pojedynków wczesnośredniowiecznych wojów

17 00 oficjalne zakończenie X  Hanzeatyckiego Targu Solnego

 

organizator:

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego

partnerzy:

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Szkoła Podstawowa nr 4 w Kołobrzegu

patroni medialni:

Polska Zbrojna

Kurier Szczeciński

Polskie Radio Koszalin

Gazeta Kołobrzeska

Zachodniopomorski Przewodnik

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.