Projekt, który powstał w styczniu 2009r w Muzeum Oręża Polskiego, wzorowany na adopcji w ogrodach zoologicznych, ma na celu wspieranie rozwoju muzeum poprzez pobudzanie aktywności biznesu w sferze kultury oraz ochronę zabytków.

 

Projekt Honorowej Adopcji Zabytków to rozpoczęcie dialogu pomiędzy instytucją kultury a środowiskiem biznesowym i lokalnymi stowarzyszeniami. Sponsoring działań muzeum to narzędzie komunikacji, w której wszystkie strony tej relacji otrzymują wymierne korzyści: Muzeum ma możliwość realizacji swojej podstawowej misji - ochrona zabytków, Mecenas kultury promuje swoje działania oraz buduje pozytywny wizerunek  poprzez wspieranie misji muzeum.

Adopcja zabytku polega na przejęciu części kosztów renowacji i konserwacji zabytku przez Opiekunów. W zamian Opiekun otrzymuje bezcenny tytuł Honorowego Opiekuna Zabytków oraz tabliczkę z imieniem przy odrestaurowanym zabytku. Korzyścią jest również uzyskanie Honorowej Karty Wstępu uprawniającej do bezpłatnego zwiedzania kołobrzeskiego muzeum oraz miejsce na tablicy Przyjaciół Muzeum.

Projekt adresowany jest do firm, stowarzyszeń, fundacji oraz do osób prywatnych – pasjonatów historii. W dobie rosnącej świadomości odpowiedzialności społecznej firm, coraz większego znaczenia nabiera również odpowiedzialność biznesu za kulturę. Dla Opiekunów, przystąpienie do projektu, stanowi również okazję do promocji własnej działalności oraz wzmocnienia swojego wizerunku w lokalnej rzeczywistości.

Autorką projektu jest pani Malwina Markiewicz- specjalista ds. marketingu Muzeum Oręża Polskiego.

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.