W tym roku po raz dziesiąty spotykać się będziemy w wielu miejscowościach naszego regionu na wydarzeniach, organizowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. To chyba dobry moment, by zastanowić się czy cele, które założyli sobie koordynatorzy i organizatorzy wydarzeń organizowanych w ramach EDD, zostały spełnione.

Z całą pewnością może mówić o sukcesie frekwencyjnym, bo jest to w sposób oczywisty łatwe do stwierdzenia. Zaczynaliśmy w 2005 r. od spotkań z grupami kilkudziesięcioosobowymi; dziś możemy mówić o udziale kilkunastu tysięcy uczestników w wydarzeniach EDD. To nas, koordynatorów projektu bardzo cieszy, zwłaszcza w kontekście znaczącego udziału młodzieży i dzieci. Niektóre z imprez EDD dedykowane są właśnie do tej grupy wiekowej, by budować od najmłodszych lat silne związki emocjonalne z regionem i jego dziedzictwem, a także wpajać zasadę zrozumienia i tolerancji wobec uwarunkowań historycznych i kulturowych w aspekcie miejsca i roli Polski w Europie. Zdajemy sobie sprawę z wagi szeroko pojmowanej edukacji społecznej, prowadzącej do większego poszanowania dziedzictwa kulturowego, rozumienia jego odniesień historycznych i identyfikacji z regionem. Zadaniu temu służy także systematycznie rozbudowana strona internetowa Biura Dokumentacji Zabytków, w zakładkach dotyczących Europejskich Dni Dziedzictwa a także wydawane od dwóch lat publikacje, omawiające wybrane elementy krajobrazu kulturowego Pomorza Zachodniego. Przed dziesięciu laty EDD były wydarzeniem lokalnym, wyrażonym naukową konferencją tematyczną oraz spotkaniami z uczestnikami w obiektach zabytkowych na co dzień niedostępnych. W latach następnych program EDD był systematycznie rozbudowany tak w sensie form przekazu jak i w zakresie merytorycznym. Organizowane były różnego rodzaju wykłady i wystawy tematyczne, każdorazowo

dostosowane do hasła przewodniego; miejsca o charakterze historycznym i obiekty zabytkowe poznawane były przez uczestników w trakcie objazdów studialnych i rajdów. Dzieci i młodzież miały okazję, by zdobytą w trakcie EDD wiedzę spożytkować w konkursach literackich lub plastycznych. Niezaprzeczalny walor edukacyjny miały także różnego rodzaju warsztaty, przybliżające dawne formy architektoniczne i techniki budowania. Dbaliśmy także o oprawę wydarzeń kulturalnych, urozmaicając je np. koncertami czy pokazami historycznej mody. Było ciekawie, kolorowo...

Tematyka Europejskich Dni Dziedzictwa, co roku określona centralnie ustalonym hasłem przewodnim, pozwalała na prezentację zagadnień związaną z krajobrazem kulturowym, ze społecznymi i historycznymi uwarunkowaniami zmian i rozwoju. Sięgaliśmy po korzenie tradycji, rozważaliśmy losy tułacza, szukaliśmy piękna i wartości zabytków i zespołów historycznej zieleni, staraliśmy się uwrażliwić na los zapomnianych zabytków, próbowaliśmy wreszcie związki wytworów techniki i industrialnej myśli z przestrzenią kulturową. Takie podejście do wydarzeń EDD pozwoliło wyrobić wśród naszych najwierniejszych uczestników holistyczne wyobrażenie na temat roli zabytków w życiu regionu. Wiele osób, tych młodych i tych nieco starszych, towarzyszy nam bowiem od samego początku, traktując EDD jako wydarzenie, na które się czeka i w którym uczestniczy się z prawdziwą przyjemnością.

Nas organizatorów i koordynatorów EDD, a zarazem pracowników Biura Dokumentacji Zabytków, cieszy zwłaszcza bardzo znaczący udział społeczności małych miejscowości i wsi, a więc tych ośrodków, w których – z wielu przyczyn – kontakt z wydarzeniami kulturalnymi jest niewielki. To właśnie w tych miejscach temperatura wydarzeń jest najwyższa i najserdeczniejsze zaangażowanie mieszkańców.

Na stronie internetowej Biura Dokumentacji Zabytków prowadzimy od lat album fotografii, związanych z wydarzeniami EDD. Z zamieszczonych tam zdjęć emanuje uśmiech i entuzjazm. Pielęgnujmy te odczucia w kolejnych edycjach, bo kiedy będziemy radośni, pełni pewności, że jesteśmy u siebie, w dobrze znanej przestrzeni łatwiej będzie nam wszystkim dbać o nasze pomorskie dziedzictwo, nasze europejskie kulturowe.

 

Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie- koordynator Europejskich Dni Dziedzictwa w Województwie Zachodniopomorskim

 

Program EDD  www.bdz.szczecin.pl

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.