7 września rozpoczynamy w Kołobrzegu Europejskie Dni Dziedzictwa. Zapraszamy do wspólnej podróży do źródeł tożsamości.

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu zaprasza wszystkich pasjonatów historii na Europejskie Dni Dziedzictwa. Odbywają się one w Kołobrzegu już po raz 6 z inicjatywy Muzeum, które w 2009 roku było koordynatorem ogólnopolskiej inauguracji EDD w Polsce.

7 września 2014r, niedziela

ŚLADAMI ŹRÓDEŁ TOŻSAMOŚCI KOŁOBRZEGU [podróż studyjna]

11.00 – Oddział Historii Miasta, ul. Armii Krajowej 13

"Jak powstawało miasto? Najnowsze badania na kołobrzeskiej starówce" - dr Beata Wyszkowska-Wywrot (Polska Akademia Nauk) - prelekcja historyczna połączona ze zwiedzaniem wystawy Dzieje Kołobrzegu:

12.00, wyjazd do Budzistowa:

zwiedzanie terenu dawnego grodu w Budzistowie, Kościół św. Jana Chrzciciela z 1222r, Kamienie pamiątkowe i tablica poświęcona prof. dr hab. Lechowi Leciejewiczowi - wybitnemu archeologowi i badaczowi ziemi kołobrzeskiej.

14.00 - przejazd do Lasu Kołobrzeskiego: Zwiedzanie najstarszych dębów w Polsce: Bolesława i Warcisława – prelekcja Antoniego Szarmacha, wspólne mierzenie drzew

15.30 - przejazd do Ośrodka Bukowina - Podczele: zwiedzanie prywatnego Muzeum 3 Armii i 3 Kultur, podsumowanie podróży, ognisko integracyjne

koordynator - Piotr Leszmann

uczestnictwo bezpłatne, zapisy do 31 sierpnia 2014r Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 94 35 252 53

UWAGA- LISTA AUTOKAROWA JUŻ ZAMKNIĘTA

 


"Dziedzictwo – źródło tożsamości” -  to hasło kolejnej, XXII już edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce.

Jesteśmy przekonani, że tak uniwersalny temat może być interpretowany i powiązany z wieloma aspektami, które czerpią  z naszej wspólnej przeszłości, jak poczucie przynależności do własnej społeczności czy narodu, więź z historią, językiem, tradycją i rodziną. Tożsamość daje szansę zrozumienia szerszego kontekstu relacji z otoczeniem a co za tym idzie umożliwia bardziej świadome obcowanie z zabytkiem.  Jednocześnie poprzez, występujący w temacie przewodnim termin „źródło”, chcemy zwrócić szczególną uwagę na niedostrzegany na co dzień związek kultury i historii z wodą. Źródła wody jako kluczowy czynnik w dziejach osadnictwa, sieć dróg wodnych, która poprzez handel i wymianę kulturalną stała się ważnym historycznie elementem rozwoju państwa pozostawiły silny ślad  w dziedzictwie materialnym – między innymi budownictwo okrętowe, porty, latarnie morskie, mosty, młyny wodne, jak również niematerialnym – jak na przykład obrzędowość związana z wodą lub zwyczaje marynistyczne.

Ogólnopolski koordynator EDD w Polsce: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Zachodniopomorski Koordynator EDD - Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie

 

 Budzistowo – Stary Kołobrzeg.

Tam się wszystko zaczęło ....

 

Kołobrzeg jest jednym z najstarszych miast na Pomorzu Zachodnim, ale nie każdy zdaje sobie sprawę kiedy powstał i gdzie zlokalizowany był gród kołobrzeski?

Pierwsza wzmianka pisana wymieniająca z nazwy Kołobrzeg pochodzi z początku XI wieku, z kroniki biskupa merseburskiego Thietmara, a zapisana została w związku z ustanowieniem tu w 1000r. jednego z najstarszych biskupstw polskich.

Dzisiaj dzięki wykopaliskom archeologicznym wiemy, że początki osadnictwa na terenie miasta sięgają schyłku VI lub VII-VIII wieku, kiedy to na Wyspie Solnej rozpoczęto eksploatację źródeł słonej wody. Wkrótce potem w latach 880-890 powstaje zespół grodowy w Starym Kołobrzegu, czyli dzisiejszym Budzistowie i jest to moment, od którego miejscowość zaczyna spełniać centralne funkcje dla większego terytorium położonego nad dolną Parsętą. W ten sposób Kołobrzeg już w X wieku, jeszcze przed lokacją na prawie lubeckim był rozległym zespołem osadniczym, rozpościerającym się wzdłuż prawego brzegu Parsęty, od jej ujścia do morza po morenowe wzniesienia na obszarze dzisiejszego Budzistowa. Jego rdzeniem był wspomniany wcześniej, powiększony dawny gród plemienny, który nazwać możemy wczesnym miastem, organizującym życie polityczno-gospodarcze, militarne, administracyjne i religijne najbliższej okolicy.

Przełomem w dziejach grodu stała się lokacja nowego miasta na prawie lubeckim 23 maja 1255r., w miejscu gdzie obecnie znajduje się centrum Kołobrzegu. Nowy Kołobrzeg powstał w odległości około 2 km na północ od grodu, bliżej salin i brzegu morza. Nowe miasto przejęło nazwę i funkcje starego ośrodka grodowego, który stopniowo zaczął tracić swoje znaczenie.

 

Opracowanie: Anetta Bolechowska

 

 

 

 

 

 

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.